Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
Άβολος
τα άβολα παπούτσια
ысык
ысык буткармалар
μεμονωμένος
το μεμονωμένο δέντρο
жеке
жеке дараң
τοπικός
τοπικά φρούτα
жергиликти
жергиликти жемиштер