Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
βιολετί
το βιολετί λουλούδι
violett
den violetta blomman
παγκόσμιος
η παγκόσμια οικονομία
global
den globala världsekonomin
αξιολύπητος
η αξιολύπητη γυναίκα
synd om
den synd om kvinnan