Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
ηλίθιος
ηλίθιες σκέψεις
어리석은
어리석은 생각
οικολογικός
η οικολογική διαφήμιση
환경적인
환경적인 광고
Χωρίς δόντια
το στόμα χωρίς δόντια
치아 없는
치아가 없는 입