Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
αδιόρατος
το αδιόρατο εικόνα
ዝበይነ
ዝበይነ ምስል
Θεωρητικός
μια θεωρητική παρουσίαση
ትምህርቲ
ኣብ ትምህርቲ ምስራሕ
Χωρίς εμπόδια
ο ανεμπόδιστος περίπατος
በነፃነት
በነፃነት ሄደበት