Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
συνδεδεμένος
ένα συνδεδεμένο δίκτυο επικοινωνίας
yhteenliitetty
yhteenliitetty viestintäverkko
Χωρίς μακιγιάζ
ένα πρόσωπο χωρίς μακιγιάζ
meikkaamaton
meikkaamaton kasvot
αναληθής
η αναληθής σκάλα προς τον ουρανό
epärealistinen
epärealistinen taivasportaat