Phrasebook

en Getting to know others   »   pa ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨਾ

3 [three]

Getting to know others

Getting to know others

3 [ ਤਿੰਨ]

3 [Tina]

ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨਾ

[hōranāṁ dī pahicāṇa karanā]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Punjabi Play More
Hi! ਨ-ਸ--ਰ! ਨ_____ ਨ-ਸ-ਾ-! ------- ਨਮਸਕਾਰ! 0
na-a--kā-a! n__________ n-m-s-k-r-! ----------- namasakāra!
Hello! ਸ਼-ਭ ਦ-ਨ! ਸ਼ੁ_ ਦਿ__ ਸ਼-ਭ ਦ-ਨ- -------- ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ! 0
Ś---a-di--! Ś____ d____ Ś-b-a d-n-! ----------- Śubha dina!
How are you? ਤੁ--ਡ---ੀ ਹ---ਹ-? ਤੁ__ ਕੀ ਹਾ_ ਹੈ_ ਤ-ਹ-ਡ- ਕ- ਹ-ਲ ਹ-? ----------------- ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? 0
T-h------ ---a --i? T_____ k_ h___ h___ T-h-ḍ- k- h-l- h-i- ------------------- Tuhāḍā kī hāla hai?
Do you come from Europe? ਕ---ੁਸੀਂ--ੂ-ਪ ਤੋ---ਏ ਹੋ? ਕੀ ਤੁ_ ਯੂ__ ਤੋਂ ਆ_ ਹੋ_ ਕ- ਤ-ਸ-ਂ ਯ-ਰ- ਤ-ਂ ਆ- ਹ-? ------------------------ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? 0
Kī-----ṁ-yū-apa--ō- -'--h-? K_ t____ y_____ t__ ā__ h__ K- t-s-ṁ y-r-p- t-ṁ ā-ē h-? --------------------------- Kī tusīṁ yūrapa tōṁ ā'ē hō?
Do you come from America? ਕ- --ਸ-ਂ ਅਮ---- ਤ-ਂ-ਆਏ-ਹੋ? ਕੀ ਤੁ_ ਅ___ ਤੋਂ ਆ_ ਹੋ_ ਕ- ਤ-ਸ-ਂ ਅ-ਰ-ਕ- ਤ-ਂ ਆ- ਹ-? -------------------------- ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? 0
K--t-s-ṁ a--r--- -ō- -'--h-? K_ t____ a______ t__ ā__ h__ K- t-s-ṁ a-a-ī-ā t-ṁ ā-ē h-? ---------------------------- Kī tusīṁ amarīkā tōṁ ā'ē hō?
Do you come from Asia? ਕੀ-ਤ--ੀਂ ਏ--ਆ -ੋਂ----ਹੋ? ਕੀ ਤੁ_ ਏ__ ਤੋਂ ਆ_ ਹੋ_ ਕ- ਤ-ਸ-ਂ ਏ-ੀ- ਤ-ਂ ਆ- ਹ-? ------------------------ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? 0
K--t-sīṁ-ēśī'--t------ -ō? K_ t____ ē____ t__ ā__ h__ K- t-s-ṁ ē-ī-ā t-ṁ ā-ē h-? -------------------------- Kī tusīṁ ēśī'ā tōṁ ā'ē hō?
In which hotel are you staying? ਤ-ਸ---ਕਿਹੜੇ --ਟਲ-ਵ--ਚ ਠ-ਿਰ--ਹੋ? ਤੁ_ ਕਿ__ ਹੋ__ ਵਿੱ_ ਠ__ ਹੋ_ ਤ-ਸ-ਂ ਕ-ਹ-ੇ ਹ-ਟ- ਵ-ੱ- ਠ-ਿ-ੇ ਹ-? ------------------------------- ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਹੋ? 0
Tu--ṁ-k---ṛē -ōṭal- ---a------r--hō? T____ k_____ h_____ v___ ṭ______ h__ T-s-ṁ k-h-ṛ- h-ṭ-l- v-c- ṭ-a-i-ē h-? ------------------------------------ Tusīṁ kihaṛē hōṭala vica ṭhahirē hō?
How long have you been here for? ਤ-ਹ-ਨੂੰ--ੱ---ਆਇ----ੂੰ-ਕਿੰ-ਾ--ਮਾ- ਹ--- ਹੈ? ਤੁ__ ਇੱ_ ਆ__ ਨੂੰ ਕਿੰ_ ਸ_ ਹੋ__ ਹੈ_ ਤ-ਹ-ਨ-ੰ ਇ-ਥ- ਆ-ਆ- ਨ-ੰ ਕ-ੰ-ਾ ਸ-ਾ- ਹ-ਇ- ਹ-? ----------------------------------------- ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ? 0
T---------- --i-āṁ -- k----sa-āṁ -ō---ā --i? T_____ i___ ā_____ n_ k___ s____ h_____ h___ T-h-n- i-h- ā-i-ā- n- k-n- s-m-ṁ h-'-'- h-i- -------------------------------------------- Tuhānū ithē ā'i'āṁ nū kinā samāṁ hō'i'ā hai?
How long will you be staying? ਤੁਸ-ਂ -ੱਥ--ਕ---- ਦ-ਨ-ਰਹ-ਗ- ? ਤੁ_ ਇੱ_ ਕਿੰ_ ਦਿ_ ਰ__ ? ਤ-ਸ-ਂ ਇ-ਥ- ਕ-ੰ-ੇ ਦ-ਨ ਰ-ੋ-ੇ ? ---------------------------- ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹੋਗੇ ? 0
T-sīṁ-it-ē--i---din- -a----? T____ i___ k___ d___ r______ T-s-ṁ i-h- k-n- d-n- r-h-g-? ---------------------------- Tusīṁ ithē kinē dina rahōgē?
Do you like it here? ਕੀ----ਾ--- ਇੱਥੇ-ਰਿਹ-ਾ ------ੱ----ਹੈ? ਕੀ ਤੁ__ ਇੱ_ ਰਿ__ ਚੰ_ ਲੱ__ ਹੈ_ ਕ- ਤ-ਹ-ਨ-ੰ ਇ-ਥ- ਰ-ਹ-ਾ ਚ-ਗ- ਲ-ਗ-ਾ ਹ-? ------------------------------------ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਿਹਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? 0
K---uh-n- ---- -i--ṇ- c-g--laga-ā-h-i? K_ t_____ i___ r_____ c___ l_____ h___ K- t-h-n- i-h- r-h-ṇ- c-g- l-g-d- h-i- -------------------------------------- Kī tuhānū ithē rihaṇā cagā lagadā hai?
Are you here on vacation? ਕ---ੁਸ-ਂ ਇ--ੇ ਛੁ--ੀ---ਮਨਾ-ਣ-ਆਏ --? ਕੀ ਤੁ_ ਇੱ_ ਛੁੱ__ ਮ___ ਆ_ ਹੋ_ ਕ- ਤ-ਸ-ਂ ਇ-ਥ- ਛ-ੱ-ੀ-ਂ ਮ-ਾ-ਣ ਆ- ਹ-? ---------------------------------- ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਹੋ? 0
Kī-t-sī- -thē-c-uṭī'-ṁ-m-n-'u-a ā---hō? K_ t____ i___ c_______ m_______ ā__ h__ K- t-s-ṁ i-h- c-u-ī-ā- m-n-'-ṇ- ā-ē h-? --------------------------------------- Kī tusīṁ ithē chuṭī'āṁ manā'uṇa ā'ē hō?
Please do visit me sometime! ਤ-ਸੀਂ-ਕ-- ਆ----ਮੈ-ੂੰ ਮਿ--। ਤੁ_ ਕ_ ਆ ਕੇ ਮੈ_ ਮਿ__ ਤ-ਸ-ਂ ਕ-ੇ ਆ ਕ- ਮ-ਨ-ੰ ਮ-ਲ-। -------------------------- ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੋ। 0
Tusīṁ k--- --kē--a--ū -ilō. T____ k___ ā k_ m____ m____ T-s-ṁ k-d- ā k- m-i-ū m-l-. --------------------------- Tusīṁ kadē ā kē mainū milō.
Here is my address. ਇਹ ---ਾ -ਤਾ -ੈ। ਇ_ ਮੇ_ ਪ_ ਹੈ_ ਇ- ਮ-ਰ- ਪ-ਾ ਹ-। --------------- ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। 0
Iha ---ā -----h-i. I__ m___ p___ h___ I-a m-r- p-t- h-i- ------------------ Iha mērā patā hai.
Shall we see each other tomorrow? ਕੀ ਅਸੀ- -ੱ--ਹ ਮ--ਣ --ਲ- ------ਵਾ-ੀਆਂ -ਾ-? ਕੀ ਅ_ ਕੱ__ ਮਿ__ ਵਾ_ / ਮਿ_____ ਹਾਂ_ ਕ- ਅ-ੀ- ਕ-ਲ-ਹ ਮ-ਲ- ਵ-ਲ- / ਮ-ਲ-ਵ-ਲ-ਆ- ਹ-ਂ- ----------------------------------------- ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ / ਮਿਲਣਵਾਲੀਆਂ ਹਾਂ? 0
Kī --ī--ka-'ha --l--- -ālē- m--a-a-ā--'ā- h--? K_ a___ k_____ m_____ v____ m____________ h___ K- a-ī- k-l-h- m-l-ṇ- v-l-/ m-l-ṇ-v-l-'-ṁ h-ṁ- ---------------------------------------------- Kī asīṁ kal'ha milaṇa vālē/ milaṇavālī'āṁ hāṁ?
I am sorry, but I already have plans. ਮ-- ਕਰ--- ਮੈ- ਪਹਿਲ-- ਹੀ--ੁ- -------ਮ--ਣ-ਇ- --। ਮਾ_ ਕ___ ਮੈਂ ਪ__ ਹੀ ਕੁ_ ਪ੍____ ਬ___ ਹੈ_ ਮ-ਫ ਕ-ਨ-, ਮ-ਂ ਪ-ਿ-ਾ- ਹ- ਕ-ਝ ਪ-ਰ-ਗ-ਾ- ਬ-ਾ-ਆ ਹ-। ---------------------------------------------- ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 0
M-pha k------ maiṁ--ahi------ k-j-a p-ōga---a b---'i'--hai. M____ k______ m___ p______ h_ k____ p________ b_______ h___ M-p-a k-r-n-, m-i- p-h-l-ṁ h- k-j-a p-ō-a-ā-a b-ṇ-'-'- h-i- ----------------------------------------------------------- Māpha karanā, maiṁ pahilāṁ hī kujha prōgarāma baṇā'i'ā hai.
Bye! ਨ-ਸਕਾ-! ਨ_____ ਨ-ਸ-ਾ-! ------- ਨਮਸਕਾਰ! 0
N---s--ā-a! N__________ N-m-s-k-r-! ----------- Namasakāra!
Good bye! ਨ--ਕ--! ਨ_____ ਨ-ਸ-ਾ-! ------- ਨਮਸਕਾਰ! 0
N---sak--a! N__________ N-m-s-k-r-! ----------- Namasakāra!
See you soon! ਫਿਰ ਮਿਲਾਂ--! ਫਿ_ ਮਿ___ ਫ-ਰ ਮ-ਲ-ਂ-ੇ- ------------ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ! 0
P---a ----ṅ--! P____ m_______ P-i-a m-l-ṅ-ē- -------------- Phira milāṅgē!

Alphabets

We can communicate with languages. We tell others what we're thinking or feeling. Writing has this function as well. Most languages have a written form, or writing. Writing consists of characters. These characters can be diverse. Most writing is made up of letters. These letters make up alphabets. An alphabet is an organized set of graphic symbols. These characters are joined to form words according to certain rules. Each character has a fixed pronunciation. The term ‘alphabet’ comes from the Greek language. There, the first two letters were called ‘alpha’ and ‘beta’. There have been many different alphabets throughout history. People were using characters more than 3,000 years ago. Earlier, characters were magical symbols. Only a few people knew what they meant. Later, the characters lost their symbolic nature. Today, letters have no meaning. They only have a meaning when they are combined with other letters. Characters such as that of the Chinese function differently. They resemble pictures and often depict what they mean. When we write, we are encoding our thoughts. We use characters to record our knowledge. Our brain has learned how to decode the alphabet. Characters become words, words become ideas. In this way, a text can survive for thousands of years. And still be understood…
Did you know?
Bengali is one of the Indo-Iranian languages. It is the native language of about 200 million people. More than 140 million of those people live in Bangladesh. There are also approximately 75 million speakers in India. Additional speakers are found in Malaysia, Nepal and Saudi Arabia. Bengali is thus one of the most spoken languages of the world. The language has its own writing system. There are even distinct symbols for numbers. Nowadays, however, Arabic digits are used most of the time. Bengali syntax follows strict rules. The subject comes first, then the object, and finally the verb. There are no grammatical genders. Nouns and adjectives also vary only slightly. That is a good thing for everyone that wants to learn this important language. And as many as possible should do so!