Phrasebook

en Imperative 2   »   kn ವಿಧಿರೂಪ ೨

90 [ninety]

Imperative 2

Imperative 2

೯೦ [ತೊಂಬತ್ತು]

90 [Tombattu]

ವಿಧಿರೂಪ ೨

[vidhirūpa 2.]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Kannada Play More
Shave! ಕ-ಷೌ- ಮಾ-ಿ-ೊ ! ಕ-ಷ-ರ ಮ-ಡ-ಕ- ! ಕ-ಷ-ರ ಮ-ಡ-ಕ- ! -------------- ಕ್ಷೌರ ಮಾಡಿಕೊ ! 0
Kṣ-ura ---iko! Kṣaura māḍiko! K-a-r- m-ḍ-k-! -------------- Kṣaura māḍiko!
Wash yourself! ಸ್-----ಾ-ು ! ಸ-ನ-ನ ಮ-ಡ- ! ಸ-ನ-ನ ಮ-ಡ- ! ------------ ಸ್ನಾನ ಮಾಡು ! 0
Sn-n- mā-u! Snāna māḍu! S-ā-a m-ḍ-! ----------- Snāna māḍu!
Comb your hair! ಕೂದಲನ್ನ- ---ಿಕ- ! ಕ-ದಲನ-ನ- ಬ-ಚ-ಕ- ! ಕ-ದ-ನ-ನ- ಬ-ಚ-ಕ- ! ----------------- ಕೂದಲನ್ನು ಬಾಚಿಕೊ ! 0
Kūd------ bā--k-! Kūdalannu bāciko! K-d-l-n-u b-c-k-! ----------------- Kūdalannu bāciko!
Call! ಫೋ---ಮಾಡ- ----ಡಿ! ಫ-ನ- ಮ-ಡ- / ಮ-ಡ-! ಫ-ನ- ಮ-ಡ- / ಮ-ಡ-! ----------------- ಫೋನ್ ಮಾಡು / ಮಾಡಿ! 0
Phō- m--u/-----! Phōn māḍu/ māḍi! P-ō- m-ḍ-/ m-ḍ-! ---------------- Phōn māḍu/ māḍi!
Begin! ಪ----ಂ- -ಾ-ು / -----! ಪ-ರ-ರ-ಭ ಮ-ಡ- / ಮ-ಡ- ! ಪ-ರ-ರ-ಭ ಮ-ಡ- / ಮ-ಡ- ! --------------------- ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡು / ಮಾಡಿ ! 0
Pr--am--a -ā--- mā--! Prārambha māḍu/ māḍi! P-ā-a-b-a m-ḍ-/ m-ḍ-! --------------------- Prārambha māḍu/ māḍi!
Stop! ನಿಲ-ಲ-ಸ----ನ--್ಲಿ-- ! ನ-ಲ-ಲ-ಸ- / ನ-ಲ-ಲ-ಸ- ! ನ-ಲ-ಲ-ಸ- / ನ-ಲ-ಲ-ಸ- ! --------------------- ನಿಲ್ಲಿಸು / ನಿಲ್ಲಿಸಿ ! 0
Ni---s-----ll-s-! Nillisu/ nillisi! N-l-i-u- n-l-i-i- ----------------- Nillisu/ nillisi!
Leave it! ಅ-ನ-ನು ---ು - ಬಿಡ--! ಅದನ-ನ- ಬ-ಡ- / ಬ-ಡ- ! ಅ-ನ-ನ- ಬ-ಡ- / ಬ-ಡ- ! -------------------- ಅದನ್ನು ಬಿಡು / ಬಿಡಿ ! 0
Ad-n-u-b-ḍ-/ bi--! Adannu biḍu/ biḍi! A-a-n- b-ḍ-/ b-ḍ-! ------------------ Adannu biḍu/ biḍi!
Say it! ಅ---ನು -ೇಳ--/-ಹ--ಿ-! ಅದನ-ನ- ಹ-ಳ- / ಹ-ಳ- ! ಅ-ನ-ನ- ಹ-ಳ- / ಹ-ಳ- ! -------------------- ಅದನ್ನು ಹೇಳು / ಹೇಳಿ ! 0
Ad--n---ē-u--h---! Adannu hēḷu/ hēḷi! A-a-n- h-ḷ-/ h-ḷ-! ------------------ Adannu hēḷu/ hēḷi!
Buy it! ಅದನ----ಕೊಂಡುಕೊ /--ೊಂ-ುಕ--್ಳಿ ! ಅದನ-ನ- ಕ--ಡ-ಕ- / ಕ--ಡ-ಕ-ಳ-ಳ- ! ಅ-ನ-ನ- ಕ-ಂ-ು-ೊ / ಕ-ಂ-ು-ೊ-್-ಿ ! ------------------------------ ಅದನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊ / ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಿ ! 0
A-a--u---ṇḍ--o/ -oṇḍ------! Adannu koṇḍuko/ koṇḍukoḷḷi! A-a-n- k-ṇ-u-o- k-ṇ-u-o-ḷ-! --------------------------- Adannu koṇḍuko/ koṇḍukoḷḷi!
Never be dishonest! ಎಂದ-ಗ- --ಸ-----ಡ! ಎ-ದ-ಗ- ಮ-ಸಮ-ಡಬ-ಡ! ಎ-ದ-ಗ- ಮ-ಸ-ಾ-ಬ-ಡ- ----------------- ಎಂದಿಗೂ ಮೋಸಮಾಡಬೇಡ! 0
End-g- m--------ēḍa! Endigū mōsamāḍabēḍa! E-d-g- m-s-m-ḍ-b-ḍ-! -------------------- Endigū mōsamāḍabēḍa!
Never be naughty! ಎ--ಿ-- ತು-ಟನಾ--ೇಡ-! ಎ-ದ-ಗ- ತ--ಟನ-ಗಬ-ಡ ! ಎ-ದ-ಗ- ತ-ಂ-ನ-ಗ-ೇ- ! ------------------- ಎಂದಿಗೂ ತುಂಟನಾಗಬೇಡ ! 0
End-gū --ṇṭ-nā---ēḍ-! Endigū tuṇṭanāgabēḍa! E-d-g- t-ṇ-a-ā-a-ē-a- --------------------- Endigū tuṇṭanāgabēḍa!
Never be impolite! ಎ-ದಿ---ಅಸಭ-ಯ--ಗಬೇಡ ! ಎ-ದ-ಗ- ಅಸಭ-ಯನ-ಗಬ-ಡ ! ಎ-ದ-ಗ- ಅ-ಭ-ಯ-ಾ-ಬ-ಡ ! -------------------- ಎಂದಿಗೂ ಅಸಭ್ಯನಾಗಬೇಡ ! 0
En--gū--sa-hyanā-abē--! Endigū asabhyanāgabēḍa! E-d-g- a-a-h-a-ā-a-ē-a- ----------------------- Endigū asabhyanāgabēḍa!
Always be honest! ಯ-ವ-ಗಲ- --ರಾ-ಾ-----ಗಿರ-! ಯ-ವ-ಗಲ- ಪ-ರ-ಮ-ಣ-ಕನ-ಗ-ರ-! ಯ-ವ-ಗ-ೂ ಪ-ರ-ಮ-ಣ-ಕ-ಾ-ಿ-ು- ------------------------ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನಾಗಿರು! 0
Yāv--a-ū pr------a-āgi-u! Yāvāgalū prāmāṇikanāgiru! Y-v-g-l- p-ā-ā-i-a-ā-i-u- ------------------------- Yāvāgalū prāmāṇikanāgiru!
Always be nice! ಯ----ಲ- -್ನ---ರ-ಾಗಿರ--! ಯ-ವ-ಗಲ- ಸ-ನ-ಹಪರನ-ಗ-ರ- ! ಯ-ವ-ಗ-ೂ ಸ-ನ-ಹ-ರ-ಾ-ಿ-ು ! ----------------------- ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ನೇಹಪರನಾಗಿರು ! 0
Yāv---lū-s--h------ā-ir-! Yāvāgalū snēhaparanāgiru! Y-v-g-l- s-ē-a-a-a-ā-i-u- ------------------------- Yāvāgalū snēhaparanāgiru!
Always be polite! ಯಾ-ಾಗಲ- -------ಿ-ು-! ಯ-ವ-ಗಲ- ಸಭ-ಯನ-ಗ-ರ- ! ಯ-ವ-ಗ-ೂ ಸ-್-ನ-ಗ-ರ- ! -------------------- ಯಾವಾಗಲೂ ಸಭ್ಯನಾಗಿರು ! 0
Yā--g-lū--a-h--nā--ru! Yāvāgalū sabhyanāgiru! Y-v-g-l- s-b-y-n-g-r-! ---------------------- Yāvāgalū sabhyanāgiru!
Hope you arrive home safely! ಸ--ಕ-ವಾ----ನ-ಯನ--ು----ಪಿ-ಿ ! ಸ-ಖಕರವ-ಗ- ಮನ-ಯನ-ನ- ತಲ-ಪ-ರ- ! ಸ-ಖ-ರ-ಾ-ಿ ಮ-ೆ-ನ-ನ- ತ-ು-ಿ-ಿ ! ---------------------------- ಸುಖಕರವಾಗಿ ಮನೆಯನ್ನು ತಲುಪಿರಿ ! 0
Sukhak--av-g- -----an-- --l--i--! Sukhakaravāgi maneyannu talupiri! S-k-a-a-a-ā-i m-n-y-n-u t-l-p-r-! --------------------------------- Sukhakaravāgi maneyannu talupiri!
Take care of yourself! ನಿ--ಮನ್ನ---ೀವು -ೆ-್--ಗಿ -ೋ-ಿ--ಳ್ಳ- ! ನ-ಮ-ಮನ-ನ- ನ-ವ- ಚ-ನ-ನ-ಗ- ನ-ಡ-ಕ-ಳ-ಳ- ! ನ-ಮ-ಮ-್-ು ನ-ವ- ಚ-ನ-ನ-ಗ- ನ-ಡ-ಕ-ಳ-ಳ- ! ------------------------------------ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ! 0
Ni------- nīvu--en-----nōḍ-k---i! Nim'mannu nīvu cennāgi nōḍikoḷḷi! N-m-m-n-u n-v- c-n-ā-i n-ḍ-k-ḷ-i- --------------------------------- Nim'mannu nīvu cennāgi nōḍikoḷḷi!
Do visit us again soon! ಶೀ--ರವ--ನ-್ಮ--ನು--ತ್ತೊಮ್ಮೆ --ಟ-ಮಾಡ- ! ಶ-ಘ-ರವ- ನಮ-ಮನ-ನ- ಮತ-ತ-ಮ-ಮ- ಭ-ಟ-ಮ-ಡ- ! ಶ-ಘ-ರ-ೇ ನ-್-ನ-ನ- ಮ-್-ೊ-್-ೆ ಭ-ಟ-ಮ-ಡ- ! ------------------------------------- ಶೀಘ್ರವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭೇಟಿಮಾಡಿ ! 0
Śīg--a-- --m---n-u -a--o---e-bh--i----! Śīghravē nam'mannu mattom'me bhēṭimāḍi! Ś-g-r-v- n-m-m-n-u m-t-o-'-e b-ē-i-ā-i- --------------------------------------- Śīghravē nam'mannu mattom'me bhēṭimāḍi!

Babies can learn grammar rules

Children grow up very quickly. And they also learn very quickly! It has yet to be researched how children learn. Learning processes take place automatically. Children don't notice when they are learning. Nevertheless, every day they are capable of more. This also becomes clear with language. Babies can only cry in the first few months. With a few months they can say short words. Then sentences are created from those words. Eventually the children speak their native language. Unfortunately, that doesn't work in the case of adults. They need books or other material in order to learn. Only this way can they learn grammar rules, for example. Babies, however, learn grammar as early as four months old! Researchers taught German babies foreign grammar rules. In order to do this, they played Italian sentences aloud to them. These sentences contained certain syntactical structures. The babies listened to the correct sentences for about fifteen minutes. Afterwards, sentences were played for the babies again. This time, however, a few of the sentences were incorrect. While the babies listened to the sentences, their brainwaves were measured. This way the researchers could identify how the brain reacted to sentences. And the babies showed different levels of activity with the sentences! Although they had just learned them, they registered the mistakes. Naturally, babies do not understand why some sentences are wrong. They orient themselves toward phonetic patterns. But that is enough to learn a language – at least for babies…