Phrasebook

en In the department store   »   kn ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ

52 [fifty-two]

In the department store

In the department store

೫೨ [ಐವತ್ತೆರಡು]

52 [Aivatteraḍu]

ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ

[sūpar mārkeṭ nalli.]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Kannada Play More
Shall we go to the department store? ನ-ವ----ಪರ್-ಮ---ಕ-ಟ್--ೆ-----ಣ--? ನಾ_ ಸೂ__ ಮಾ___ ಗೆ ಹೋ____ ನ-ವ- ಸ-ಪ-್ ಮ-ರ-ಕ-ಟ- ಗ- ಹ-ಗ-ಣ-ೆ- ------------------------------- ನಾವು ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗೆ ಹೋಗೋಣವೆ? 0
Nāv- --pa- ----e--ge --g---v-? N___ s____ m_____ g_ h________ N-v- s-p-r m-r-e- g- h-g-ṇ-v-? ------------------------------ Nāvu sūpar mārkeṭ ge hōgōṇave?
I have to go shopping. ನ-ನು ಸಾ----ಗಳ---- ಕೊಳ-ಳಬೇಕು. ನಾ_ ಸಾ______ ಕೊ_____ ನ-ನ- ಸ-ಮ-ನ-ಗ-ನ-ನ- ಕ-ಳ-ಳ-ೇ-ು- ---------------------------- ನಾನು ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 0
N-n--sā-ā-ugaḷ---u koḷ-a--k-. N___ s____________ k_________ N-n- s-m-n-g-ḷ-n-u k-ḷ-a-ē-u- ----------------------------- Nānu sāmānugaḷannu koḷḷabēku.
I want to do a lot of shopping. ನ-ನ----ಂ---ವ--ತು--ನ-ನು-ಕೊ-್----ು. ನಾ_ ತುಂ_ ವ______ ಕೊ_____ ನ-ನ- ತ-ಂ-ಾ ವ-್-ು-ಳ-್-ು ಕ-ಳ-ಳ-ೇ-ು- --------------------------------- ನಾನು ತುಂಬಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 0
N-n- --m-- -as--ga-annu --ḷ-ab-k-. N___ t____ v___________ k_________ N-n- t-m-ā v-s-u-a-a-n- k-ḷ-a-ē-u- ---------------------------------- Nānu tumbā vastugaḷannu koḷḷabēku.
Where are the office supplies? ಕಛ---ಗೆ ಬೇ--ಗ-ವ-ವಸ್ತ--ಳು----ಲ-ವ-? ಕ___ ಬೇ___ ವ____ ಎ____ ಕ-ೇ-ಿ-ೆ ಬ-ಕ-ಗ-ವ ವ-್-ು-ಳ- ಎ-್-ಿ-ೆ- --------------------------------- ಕಛೇರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳು ಎಲ್ಲಿವೆ? 0
K--hē-i-- --k--u-a-vastu-----elliv-? K________ b_______ v________ e______ K-c-ē-i-e b-k-g-v- v-s-u-a-u e-l-v-? ------------------------------------ Kachērige bēkāguva vastugaḷu ellive?
I need envelopes and stationery. ನನಗೆ ಲಕೋ----ತ್-ು ಬರಹ --ಮ--್ರಿಗಳು-ಬೇ--. ನ__ ಲ__ ಮ__ ಬ__ ಸಾ_____ ಬೇ__ ನ-ಗ- ಲ-ೋ-ೆ ಮ-್-ು ಬ-ಹ ಸ-ಮ-ಗ-ರ-ಗ-ು ಬ-ಕ-. -------------------------------------- ನನಗೆ ಲಕೋಟೆ ಮತ್ತು ಬರಹ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು ಬೇಕು. 0
Nan--e-l-kōṭ--mattu---r-ha s---g--g--u -ē-u. N_____ l_____ m____ b_____ s__________ b____ N-n-g- l-k-ṭ- m-t-u b-r-h- s-m-g-i-a-u b-k-. -------------------------------------------- Nanage lakōṭe mattu baraha sāmāgrigaḷu bēku.
I need pens and markers. ನ-ಗೆ-ಬ-ಲ್--ೆ-್-ಗ-ು---್-ು -ಾರ್-ರ- ಗಳ--ಬ-ಕ-. ನ__ ಬಾ_ ಪೆ_ ಗ_ ಮ__ ಮಾ___ ಗ_ ಬೇ__ ನ-ಗ- ಬ-ಲ- ಪ-ನ- ಗ-ು ಮ-್-ು ಮ-ರ-ಕ-್ ಗ-ು ಬ-ಕ-. ------------------------------------------ ನನಗೆ ಬಾಲ್ ಪೆನ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕರ್ ಗಳು ಬೇಕು. 0
N-n--e --l --n gaḷu ma--- ---k---g--- b-k-. N_____ b__ p__ g___ m____ m_____ g___ b____ N-n-g- b-l p-n g-ḷ- m-t-u m-r-a- g-ḷ- b-k-. ------------------------------------------- Nanage bāl pen gaḷu mattu mārkar gaḷu bēku.
Where is the furniture? ಪ----ಕರ---ು-------------ತ್ತವ-? ಪೀ_______ ಎ__ ದೊ______ ಪ-ಠ-ಪ-ರ-ಗ-ು ಎ-್-ಿ ದ-ರ-ಯ-ತ-ತ-ೆ- ------------------------------ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಎಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ? 0
Pīṭ-ō-a-ar--a--ḷ- --l- --r---t----? P________________ e___ d___________ P-ṭ-ō-a-a-a-a-a-u e-l- d-r-y-t-a-e- ----------------------------------- Pīṭhōpakaraṇagaḷu elli doreyuttave?
I need a cupboard and a chest of drawers. ನ-ಗೆ ಒಂದು-ಬ--ು--ಾ-- ---ೆಗಳನ-----ೊಂದಿರುವ-ಬರ-ಯ-ವ ಮೇ-ು -ೇಕ-. ನ__ ಒಂ_ ಬೀ_ ಹಾ_ ಖಾ_____ ಹೊಂ___ ಬ___ ಮೇ_ ಬೇ__ ನ-ಗ- ಒ-ದ- ಬ-ರ- ಹ-ಗ- ಖ-ನ-ಗ-ನ-ನ- ಹ-ಂ-ಿ-ು- ಬ-ೆ-ು- ಮ-ಜ- ಬ-ಕ-. --------------------------------------------------------- ನನಗೆ ಒಂದು ಬೀರು ಹಾಗೂ ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬರೆಯುವ ಮೇಜು ಬೇಕು. 0
N-na----ndu bīru h-g- kh-n-ga-an-u -ond-r-va-b----u-a mēju bēk-. N_____ o___ b___ h___ k___________ h________ b_______ m___ b____ N-n-g- o-d- b-r- h-g- k-ā-e-a-a-n- h-n-i-u-a b-r-y-v- m-j- b-k-. ---------------------------------------------------------------- Nanage ondu bīru hāgū khānegaḷannu hondiruva bareyuva mēju bēku.
I need a desk and a bookshelf. ನನಗೆ -----ಬರ--ು-------ಹ-ಗೂ-ಪ--್--- --ಾ----ೇಕ-. ನ__ ಒಂ_ ಬ___ ಮೇ_ ಹಾ_ ಪು____ ಕ__ ಬೇ__ ನ-ಗ- ಒ-ದ- ಬ-ೆ-ು- ಮ-ಜ- ಹ-ಗ- ಪ-ಸ-ತ-ದ ಕ-ಾ-ು ಬ-ಕ-. ---------------------------------------------- ನನಗೆ ಒಂದು ಬರೆಯುವ ಮೇಜು ಹಾಗೂ ಪುಸ್ತಕದ ಕಪಾಟು ಬೇಕು. 0
Nan-g- -n-u -ar-yuva -ēj- ---- ---ta--d- --p--- b-ku. N_____ o___ b_______ m___ h___ p________ k_____ b____ N-n-g- o-d- b-r-y-v- m-j- h-g- p-s-a-a-a k-p-ṭ- b-k-. ----------------------------------------------------- Nanage ondu bareyuva mēju hāgū pustakada kapāṭu bēku.
Where are the toys? ಆಟದ ಸ--ಾನ-ಗ---ಎಲ---ವೆ? ಆ__ ಸಾ____ ಎ____ ಆ-ದ ಸ-ಮ-ನ-ಗ-ು ಎ-್-ಿ-ೆ- ---------------------- ಆಟದ ಸಾಮಾನುಗಳು ಎಲ್ಲಿವೆ? 0
Ā-a----āmān-g--u e-l-ve? Ā____ s_________ e______ Ā-a-a s-m-n-g-ḷ- e-l-v-? ------------------------ Āṭada sāmānugaḷu ellive?
I need a doll and a teddy bear. ನನ-- -----ಗೊ-ಬ-----ತ--ಆಟದ-ಕ--- ಬ--ು. ನ__ ಒಂ_ ಗೊಂ_ ಮ__ ಆ__ ಕ__ ಬೇ__ ನ-ಗ- ಒ-ದ- ಗ-ಂ-ೆ ಮ-್-ು ಆ-ದ ಕ-ಡ- ಬ-ಕ-. ------------------------------------ ನನಗೆ ಒಂದು ಗೊಂಬೆ ಮತ್ತು ಆಟದ ಕರಡಿ ಬೇಕು. 0
N----e -----g---- m--t--ā-----k---ḍ--bēku. N_____ o___ g____ m____ ā____ k_____ b____ N-n-g- o-d- g-m-e m-t-u ā-a-a k-r-ḍ- b-k-. ------------------------------------------ Nanage ondu gombe mattu āṭada karaḍi bēku.
I need a football and a chess board. ನ-ಗ- -ಂ-ು-ಫು-್-ಾ-----್ತ----ುರಂಗ-ಾ-ದ -ಣೆ ಬ-ಕು. ನ__ ಒಂ_ ಫು___ ಮ__ ಚ______ ಮ_ ಬೇ__ ನ-ಗ- ಒ-ದ- ಫ-ಟ-ಬ-ಲ- ಮ-್-ು ಚ-ು-ಂ-ದ-ಟ- ಮ-ೆ ಬ-ಕ-. --------------------------------------------- ನನಗೆ ಒಂದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮತ್ತು ಚದುರಂಗದಾಟದ ಮಣೆ ಬೇಕು. 0
Na-a----n-u--h----- m-tt- ----raṅg-d---da -a-e b---. N_____ o___ p______ m____ c______________ m___ b____ N-n-g- o-d- p-u-b-l m-t-u c-d-r-ṅ-a-ā-a-a m-ṇ- b-k-. ---------------------------------------------------- Nanage ondu phuṭbāl mattu caduraṅgadāṭada maṇe bēku.
Where are the tools? ಸಲಕರಣ-ಗಳ- --್-ಿ-ೆ? ಸ______ ಎ____ ಸ-ಕ-ಣ-ಗ-ು ಎ-್-ಿ-ೆ- ------------------ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಎಲ್ಲಿವೆ? 0
S-la-a-aṇ-ga-- -l-ive? S_____________ e______ S-l-k-r-ṇ-g-ḷ- e-l-v-? ---------------------- Salakaraṇegaḷu ellive?
I need a hammer and a pair of pliers. ನ-ಗ- ಒ--ು -ುತ್-ಿಗೆ ---ತ----ಮ---ಬೇಕ-. ನ__ ಒಂ_ ಸು___ ಮ__ ಚಿ__ ಬೇ__ ನ-ಗ- ಒ-ದ- ಸ-ತ-ತ-ಗ- ಮ-್-ು ಚ-ಮ-ಟ ಬ-ಕ-. ------------------------------------ ನನಗೆ ಒಂದು ಸುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಿಮುಟ ಬೇಕು. 0
Nan-g- o--u--utt-ge---ttu --muṭ- bē-u. N_____ o___ s______ m____ c_____ b____ N-n-g- o-d- s-t-i-e m-t-u c-m-ṭ- b-k-. -------------------------------------- Nanage ondu suttige mattu cimuṭa bēku.
I need a drill and a screwdriver. ನನ-ೆ -ಂ-- ಡ್-ಿ-್ --ಗ- ತಿ--ಗ-ಳಿ -ೇಕ-. ನ__ ಒಂ_ ಡ್__ ಹಾ_ ತಿ___ ಬೇ__ ನ-ಗ- ಒ-ದ- ಡ-ರ-ಲ- ಹ-ಗ- ತ-ರ-ಗ-ಳ- ಬ-ಕ-. ------------------------------------ ನನಗೆ ಒಂದು ಡ್ರಿಲ್ ಹಾಗೂ ತಿರುಗುಳಿ ಬೇಕು. 0
N----- ---u ḍ-il--ā-- -ir---ḷi--ēk-. N_____ o___ ḍ___ h___ t_______ b____ N-n-g- o-d- ḍ-i- h-g- t-r-g-ḷ- b-k-. ------------------------------------ Nanage ondu ḍril hāgū tiruguḷi bēku.
Where is the jewellery / jewelry (am.) department? ಆಭರ--ಳ ---ಾಗ -ಲ---ದ-? ಆ_____ ವಿ__ ಎ____ ಆ-ರ-ಗ- ವ-ಭ-ಗ ಎ-್-ಿ-ೆ- --------------------- ಆಭರಣಗಳ ವಿಭಾಗ ಎಲ್ಲಿದೆ? 0
Ā-------g-----i-hā-a-e--i-e? Ā___________ v______ e______ Ā-h-r-ṇ-g-ḷ- v-b-ā-a e-l-d-? ---------------------------- Ābharaṇagaḷa vibhāga ellide?
I need a chain and a bracelet. ನನಗೆ--ಂದ- ಸರ -------- ಕಡ-ಬ-ಕು. ನ__ ಒಂ_ ಸ_ ಮ__ ಕೈ ಕ_ ಬೇ__ ನ-ಗ- ಒ-ದ- ಸ- ಮ-್-ು ಕ- ಕ- ಬ-ಕ-. ------------------------------ ನನಗೆ ಒಂದು ಸರ ಮತ್ತು ಕೈ ಕಡ ಬೇಕು. 0
Na---- o-d- sa-a m-----k-i k-ḍa b-k-. N_____ o___ s___ m____ k__ k___ b____ N-n-g- o-d- s-r- m-t-u k-i k-ḍ- b-k-. ------------------------------------- Nanage ondu sara mattu kai kaḍa bēku.
I need a ring and earrings. ನ-ಗ--ಒ-ದ- ಉಂ-ು- --್-ು ಓ----- ಬೇ--. ನ__ ಒಂ_ ಉಂ__ ಮ__ ಓ___ ಬೇ__ ನ-ಗ- ಒ-ದ- ಉ-ಗ-ರ ಮ-್-ು ಓ-ೆ-ಳ- ಬ-ಕ-. ---------------------------------- ನನಗೆ ಒಂದು ಉಂಗುರ ಮತ್ತು ಓಲೆಗಳು ಬೇಕು. 0
N--ag--o----u-gura -a-tu ōle-a-u-----. N_____ o___ u_____ m____ ō______ b____ N-n-g- o-d- u-g-r- m-t-u ō-e-a-u b-k-. -------------------------------------- Nanage ondu uṅgura mattu ōlegaḷu bēku.

Women are more linguistically gifted than men!

Women are just as intelligent as men. On average they both have the same intelligence quotient. However, the gender competencies differ. For example, men think better three-dimensionally. They also solve mathematical problems better. Women, on the other hand, have a better memory. And they master languages better. Women make fewer mistakes in spelling and grammar. They also have a larger vocabulary and read more fluently. Therefore, they typically achieve better results in language tests. The reason for women's linguistic edge lies in the brain. The male and female brain is organized differently. The left half of the brain is responsible for language. This region controls linguistic processes. Despite this, women use both halves of the brain when processing speech. Furthermore, the two halves of their brain can exchange ideas better. So the female brain is more active in speech processing. And women can process speech more efficiently. How the brains differ is still unknown. Some scientists believe that biology is the reason for it. Female and male genes influence brain development. Women and men are also the way they are because of hormones. Others say that our upbringing influences our development. Because female babies are spoken and read to more. Young boys, on the other hand, receive more technical toys. So it could be that our environment shapes our brain. On the other hand, certain differences exist worldwide. And children are raised differently in every culture…
Did you know?
Vietnamese is counted among the Mon-Khmer languages. It is the native language of more than 80 million people. It is not related to Chinese. The majority of the vocabulary is, however, of Chinese origin. This is due to the fact that Vietnam was part of China for 1000 years. Then, during the time of colonization, French had a large influence on the development of Vietnamese. Vietnamese is a tonal language. That means that the pitch of syllables determines the meaning of a word. Therefore, wrong pronunciation can completely change what is said or even make it meaningless. Altogether there are six different pitches in Vietnamese. Today the language is written with Latin letters. Earlier, Chinese characters were used. Because Vietnamese is an isolating language, words are not inflected. The language is still in the early stages of being researched. Discover this language - it is really worth it!