Phrasebook

en At the restaurant 4   »   kn ಫಲಾಹಾರ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ೪

32 [thirty-two]

At the restaurant 4

At the restaurant 4

೩೨ [ಮೂವತ್ತೆರಡು]

32 [Mūvatteraḍu]

ಫಲಾಹಾರ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ೪

[phalāhāra mandiradalli -4]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Kannada Play More
I’d like chips / French fries (am.) with ketchup. ಕ---್ ಜೊ-ೆ ಒಂದ- ---ಗ-ಡ--ೆ-ಉ--ಪೇ-ಿ/-್ರ--ಚ್-ಪ-ರ-ಸ್--ಕೊಡಿ). ಕ-ಚಪ- ಜ-ತ- ಒ-ದ- ಆಲ-ಗ-ಡ-ಡ- ಉಪ-ಪ-ರ-/ಪ-ರ--ಚ- ಪ-ರ-ಸ- (ಕ-ಡ-). ಕ-ಚ-್ ಜ-ತ- ಒ-ದ- ಆ-ೂ-ೆ-್-ೆ ಉ-್-ೇ-ಿ-ಪ-ರ-ಂ-್ ಪ-ರ-ಸ- (-ೊ-ಿ-. -------------------------------------------------------- ಕೆಚಪ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪೇರಿ/ಪ್ರೆಂಚ್ ಪ್ರೈಸ್ (ಕೊಡಿ). 0
ke-ap---te o--u-ā----ḍḍ- uppēri--------prai--(k----. kecap jote ondu ālūgeḍḍe uppēri/pren-c prais (koḍi). k-c-p j-t- o-d- ā-ū-e-ḍ- u-p-r-/-r-n-c p-a-s (-o-i-. ---------------------------------------------------- kecap jote ondu ālūgeḍḍe uppēri/pren̄c prais (koḍi).
And two with mayonnaise. ಮಯ---ಸ- ಜೊತ--ಎರಡ- (---ಿ). ಮಯ-ನ-ಸ- ಜ-ತ- ಎರಡ- (ಕ-ಡ-). ಮ-ೊ-ೇ-್ ಜ-ತ- ಎ-ಡ- (-ೊ-ಿ-. ------------------------- ಮಯೊನೇಸ್ ಜೊತೆ ಎರಡು (ಕೊಡಿ). 0
May-n-s ---e--ra-u-(-o-i-. Mayonēs jote eraḍu (koḍi). M-y-n-s j-t- e-a-u (-o-i-. -------------------------- Mayonēs jote eraḍu (koḍi).
And three sausages with mustard. ಮಸ್--್ಡ- -ೊ-- ಮ-ರ---ಾ---- (ಕೊಡಿ-. ಮಸ-ಟರ-ಡ- ಜ-ತ- ಮ-ರ- ಸ-ಸ-ಜ- (ಕ-ಡ-). ಮ-್-ರ-ಡ- ಜ-ತ- ಮ-ರ- ಸ-ಸ-ಜ- (-ೊ-ಿ-. --------------------------------- ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಜೊತೆ ಮೂರು ಸಾಸೇಜ್ (ಕೊಡಿ). 0
Masṭ-r- jo-e--ū-u s-s-j--k--i-. Masṭarḍ jote mūru sāsēj (koḍi). M-s-a-ḍ j-t- m-r- s-s-j (-o-i-. ------------------------------- Masṭarḍ jote mūru sāsēj (koḍi).
What vegetables do you have? ಯ----ಾವ -ರ-ಾ--ಗಳ---? ಯ-ವ ಯ-ವ ತರಕ-ರ-ಗಳ-ವ-? ಯ-ವ ಯ-ವ ತ-ಕ-ರ-ಗ-ಿ-ೆ- -------------------- ಯಾವ ಯಾವ ತರಕಾರಿಗಳಿವೆ? 0
Yā-a----- -arakārig-ḷi-e? Yāva yāva tarakārigaḷive? Y-v- y-v- t-r-k-r-g-ḷ-v-? ------------------------- Yāva yāva tarakārigaḷive?
Do you have beans? ಹು-ಳಿಕಾಯಿ-ಇ----? ಹ-ರಳ-ಕ-ಯ- ಇದ-ಯ-? ಹ-ರ-ಿ-ಾ-ಿ ಇ-ೆ-ೆ- ---------------- ಹುರಳಿಕಾಯಿ ಇದೆಯೆ? 0
H-r-ḷ-kā-- i-e-e? Huraḷikāyi ideye? H-r-ḷ-k-y- i-e-e- ----------------- Huraḷikāyi ideye?
Do you have cauliflower? ಹೂ-ಕ-ಸು--ದೆ-ೆ? ಹ- ಕ-ಸ- ಇದ-ಯ-? ಹ- ಕ-ಸ- ಇ-ೆ-ೆ- -------------- ಹೂ ಕೋಸು ಇದೆಯೆ? 0
H- k-su--d-y-? Hū kōsu ideye? H- k-s- i-e-e- -------------- Hū kōsu ideye?
I like to eat (sweet) corn. ನನ-ೆ--ೋಳ ತಿ-------ು--ಷ-ಟ. ನನಗ- ಜ-ಳ ತ-ನ-ನ-ವ-ದ- ಇಷ-ಟ. ನ-ಗ- ಜ-ಳ ತ-ನ-ನ-ವ-ದ- ಇ-್-. ------------------------- ನನಗೆ ಜೋಳ ತಿನ್ನುವುದು ಇಷ್ಟ. 0
Na---e-jō-- tin---ud---ṣ--. Nanage jōḷa tinnuvudu iṣṭa. N-n-g- j-ḷ- t-n-u-u-u i-ṭ-. --------------------------- Nanage jōḷa tinnuvudu iṣṭa.
I like to eat cucumber. ನನಗ- ಸ-ತ-ಕ-ಯ- ತಿನ್ನುವ-ದ- -ಷ--. ನನಗ- ಸ-ತ-ಕ-ಯ- ತ-ನ-ನ-ವ-ದ- ಇಷ-ಟ. ನ-ಗ- ಸ-ತ-ಕ-ಯ- ತ-ನ-ನ-ವ-ದ- ಇ-್-. ------------------------------ ನನಗೆ ಸೌತೆಕಾಯಿ ತಿನ್ನುವುದು ಇಷ್ಟ. 0
N-na-- sautek-y---inn--u---iṣṭa. Nanage sautekāyi tinnuvudu iṣṭa. N-n-g- s-u-e-ā-i t-n-u-u-u i-ṭ-. -------------------------------- Nanage sautekāyi tinnuvudu iṣṭa.
I like to eat tomatoes. ನನ-ೆ ಟೊ--ಯಾಟೊ--ನ್ನ- ತಿ-್-ು---ು-ಇ---. ನನಗ- ಟ-ಮ-ಯ-ಟ-ಗಳನ-ನ- ತ-ನ-ನ-ವ-ದ- ಇಷ-ಟ. ನ-ಗ- ಟ-ಮ-ಯ-ಟ-ಗ-ನ-ನ- ತ-ನ-ನ-ವ-ದ- ಇ-್-. ------------------------------------ ನನಗೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಇಷ್ಟ. 0
N-nag- --my-----ḷ---u t-nn--u---i-ṭ-. Nanage ṭomyāṭogaḷannu tinnuvudu iṣṭa. N-n-g- ṭ-m-ā-o-a-a-n- t-n-u-u-u i-ṭ-. ------------------------------------- Nanage ṭomyāṭogaḷannu tinnuvudu iṣṭa.
Do you also like to eat leek? ನಿಮಗ---ಾ-ು -ರುಳ-ಳ- ಎಂ----ಇಷ-ಟವೆ? ನ-ಮಗ- ಕ-ಡ- ಈರ-ಳ-ಳ- ಎ-ದರ- ಇಷ-ಟವ-? ನ-ಮ-ೆ ಕ-ಡ- ಈ-ು-್-ಿ ಎ-ದ-ೆ ಇ-್-ವ-? -------------------------------- ನಿಮಗೆ ಕಾಡು ಈರುಳ್ಳಿ ಎಂದರೆ ಇಷ್ಟವೆ? 0
Nim-ge---ḍu īr-ḷ-i end--e -ṣ--v-? Nimage kāḍu īruḷḷi endare iṣṭave? N-m-g- k-ḍ- ī-u-ḷ- e-d-r- i-ṭ-v-? --------------------------------- Nimage kāḍu īruḷḷi endare iṣṭave?
Do you also like to eat sauerkraut? ನಿ--- ಸ--್------ ಎ-ದ-ೆ--ಷ----? ನ-ಮಗ- ಸವರ-ಕ-ರ-ಟ- ಎ-ದರ- ಇಷ-ಟವ-? ನ-ಮ-ೆ ಸ-ರ-ಕ-ರ-ಟ- ಎ-ದ-ೆ ಇ-್-ವ-? ------------------------------ ನಿಮಗೆ ಸವರ್ಕ್ರೌಟ್ ಎಂದರೆ ಇಷ್ಟವೆ? 0
N---g--s-va--r--ṭ -n---e --ṭ-ve? Nimage savarkrauṭ endare iṣṭave? N-m-g- s-v-r-r-u- e-d-r- i-ṭ-v-? -------------------------------- Nimage savarkrauṭ endare iṣṭave?
Do you also like to eat lentils? ನೀವು-ಬೇ-ೆಗಳನ-----ಷ----ುತ---ರಾ? ನ-ವ- ಬ-ಳ-ಗಳನ-ನ- ಇಷ-ಟಪಡ-ತ-ತ-ರ-? ನ-ವ- ಬ-ಳ-ಗ-ನ-ನ- ಇ-್-ಪ-ು-್-ೀ-ಾ- ------------------------------ ನೀವು ಬೇಳೆಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಾ? 0
N-v--bē-e---ann- iṣ-a--ḍ---ī--? Nīvu bēḷegaḷannu iṣṭapaḍuttīrā? N-v- b-ḷ-g-ḷ-n-u i-ṭ-p-ḍ-t-ī-ā- ------------------------------- Nīvu bēḷegaḷannu iṣṭapaḍuttīrā?
Do you also like to eat carrots? ನ-ನ---ಹ -್-ಾರ--್--ಿನ-ನಲ--ಇ--ಟ--ು-್ತೀಯ-? ನ-ನ- ಸಹ ಕ-ಯ-ರ-ಟ- ತ-ನ-ನಲ- ಇಷ-ಟಪಡ-ತ-ತ-ಯ-? ನ-ನ- ಸ- ಕ-ಯ-ರ-ಟ- ತ-ನ-ನ-ು ಇ-್-ಪ-ು-್-ೀ-ಾ- --------------------------------------- ನೀನೂ ಸಹ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀಯಾ? 0
N-n----h--k-ā----t-nnalu-i---pa---t---? Nīnū saha kyāreṭ tinnalu iṣṭapaḍuttīyā? N-n- s-h- k-ā-e- t-n-a-u i-ṭ-p-ḍ-t-ī-ā- --------------------------------------- Nīnū saha kyāreṭ tinnalu iṣṭapaḍuttīyā?
Do you also like to eat broccoli? ನ--ೂ -ಹ -್---ೋಲ--ನ-ನು---್ಟಪ---್ತೀಯ-? ನ-ನ- ಸಹ ಬ-ರ-ಕ-ಲ-ಯನ-ನ- ಇಷ-ಟಪಡ-ತ-ತ-ಯ-? ನ-ನ- ಸ- ಬ-ರ-ಕ-ಲ-ಯ-್-ು ಇ-್-ಪ-ು-್-ೀ-ಾ- ------------------------------------ ನೀನೂ ಸಹ ಬ್ರೊಕೋಲಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀಯಾ? 0
N-nū sah--b-o-ōliyan---i--apa-uttī--? Nīnū saha brokōliyannu iṣṭapaḍuttīyā? N-n- s-h- b-o-ō-i-a-n- i-ṭ-p-ḍ-t-ī-ā- ------------------------------------- Nīnū saha brokōliyannu iṣṭapaḍuttīyā?
Do you also like to eat peppers? ನ-ನೂ-----ೆ-ಸ---ು-ಇ-್ಟಪಡು-್--ಯಾ? ನ-ನ- ಸಹ ಮ-ಣಸನ-ನ- ಇಷ-ಟಪಡ-ತ-ತ-ಯ-? ನ-ನ- ಸ- ಮ-ಣ-ನ-ನ- ಇ-್-ಪ-ು-್-ೀ-ಾ- ------------------------------- ನೀನೂ ಸಹ ಮೆಣಸನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀಯಾ? 0
Nīn--sah- me--san-u -ṣṭapa----ī-ā? Nīnū saha meṇasannu iṣṭapaḍuttīyā? N-n- s-h- m-ṇ-s-n-u i-ṭ-p-ḍ-t-ī-ā- ---------------------------------- Nīnū saha meṇasannu iṣṭapaḍuttīyā?
I don’t like onions. ನ-ಗೆ ಈರು-್---ಎ-ದ-ೆ -ಷ--ವ-ಲ-ಲ. ನನಗ- ಈರ-ಳ-ಳ- ಎ-ದರ- ಇಷ-ಟವ-ಲ-ಲ. ನ-ಗ- ಈ-ು-್-ಿ ಎ-ದ-ೆ ಇ-್-ವ-ಲ-ಲ- ----------------------------- ನನಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಎಂದರೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. 0
N----e-ī---ḷi -n--re iṣ-av-l--. Nanage īruḷḷi endare iṣṭavilla. N-n-g- ī-u-ḷ- e-d-r- i-ṭ-v-l-a- ------------------------------- Nanage īruḷḷi endare iṣṭavilla.
I don’t like olives. ನನ-ೆ---ಿ-- ----ೆ---್--ಿ--ಲ. ನನಗ- ಓಲ-ವ- ಎ-ದರ- ಇಷ-ಟವ-ಲ-ಲ. ನ-ಗ- ಓ-ಿ-್ ಎ-ದ-ೆ ಇ-್-ವ-ಲ-ಲ- --------------------------- ನನಗೆ ಓಲಿವ್ ಎಂದರೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. 0
N---ge--l---en-----i---v---a. Nanage ōliv endare iṣṭavilla. N-n-g- ō-i- e-d-r- i-ṭ-v-l-a- ----------------------------- Nanage ōliv endare iṣṭavilla.
I don’t like mushrooms. ನ-----ಣ---ಎ-ದರೆ--ಷ-ಟ---್ಲ. ನನಗ- ಅಣಬ- ಎ-ದರ- ಇಷ-ಟವ-ಲ-ಲ. ನ-ಗ- ಅ-ಬ- ಎ-ದ-ೆ ಇ-್-ವ-ಲ-ಲ- -------------------------- ನನಗೆ ಅಣಬೆ ಎಂದರೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. 0
N-nag- -ṇ-b----d--- --ṭ-v---a. Nanage aṇabe endare iṣṭavilla. N-n-g- a-a-e e-d-r- i-ṭ-v-l-a- ------------------------------ Nanage aṇabe endare iṣṭavilla.

Tonal Languages

Most of all the languages spoken worldwide are tonal languages. With tonal languages, the pitch of the tones is crucial. They determine what meaning words or syllables have. Thus, the tone belongs firmly to the word. Most of the languages spoken in Asia are tonal languages. For example, Chinese, Thai and Vietnamese. There are also various tonal languages in Africa. Many indigenous languages in America are tonal languages as well. Indo-European languages mostly contain only tonal elements. This applies to Swedish or Serbian, for example. The number of tone pitches is varied in individual languages. Four different tones are distinguishable in Chinese. With this, the syllable ma can have four meanings. They are mother, hemp, horse and to rant . Interestingly, tonal languages also impact our hearing. Studies on absolute hearing have shown this. Absolute hearing is the ability to identify heard tones accurately. Absolute hearing occurs very rarely in Europe and North America. Fewer than 1 in 10,000 people have it. It's different with native speakers of Chinese. Here, 9 times as many people have this special ability. We all had absolute hearing when we were infants. We used it to learn to speak correctly. Unfortunately, most people lose it later on. The pitch of tones is also important in music. This is especially true for cultures that speak a tonal language. They must adhere to the melody very precisely. Otherwise a beautiful love song comes out as an absurd song!
Did you know?
Punjabi is counted among the Indo-Iranian languages. It is spoken natively by 130 million people. The majority of those people live in Pakistan. However, it is also spoken in the Indian state of Punjab. Punjabi is hardly ever used as a written language in Pakistan. It is different in India because there the language holds an official status. Punjabi is written in its own script. It also has a very long literary tradition. Texts have been found that are almost 1000 years old. Punjabi is also very interesting from a phonological point of view. This is because it is a tonal language. In tonal languages, the pitch of the accented syllable changes their meaning. In Punjabi, the accented syllable can take on three different pitches. That is very unusual for Indo-European languages. That makes Punjabi that much more appealing!