Phrasebook

en Past tense 3   »   kn ಭೂತಕಾಲ – ೩

83 [eighty-three]

Past tense 3

Past tense 3

೮೩ [ಎಂಬತ್ತಮೂರು]

83 [Embattamūru]

ಭೂತಕಾಲ – ೩

[bhūtakāla – 3.]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Kannada Play More
to make a call ಟ-ಲಿಫ-ನ್ ಮ-ಡ---ದ-. ಟ-ಲ-ಫ-ನ- ಮ-ಡ-ವ-ದ-. ಟ-ಲ-ಫ-ನ- ಮ-ಡ-ವ-ದ-. ------------------ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಮಾಡುವುದು. 0
Ṭeli---n -āḍu--du. Ṭeliphōn māḍuvudu. Ṭ-l-p-ō- m-ḍ-v-d-. ------------------ Ṭeliphōn māḍuvudu.
I made a call. ನಾನು-ಫೋ-- --ಡಿದೆ. ನ-ನ- ಫ-ನ- ಮ-ಡ-ದ-. ನ-ನ- ಫ-ನ- ಮ-ಡ-ದ-. ----------------- ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ. 0
Nānu ph---mā-i-e. Nānu phōn māḍide. N-n- p-ō- m-ḍ-d-. ----------------- Nānu phōn māḍide.
I was talking on the phone all the time. ನ-ನ- ಪೂ-್--ಸ-ಯ -ೋ-----್---ಮಾ-ನಾ--ತ-ತಿ--ದೆ. ನ-ನ- ಪ-ರ-ತ-ಸಮಯ ಫ-ನ- ನಲ-ಲ- ಮ-ತನ-ಡ-ತ-ತ-ದ-ದ-. ನ-ನ- ಪ-ರ-ತ-ಸ-ಯ ಫ-ನ- ನ-್-ಿ ಮ-ತ-ಾ-ು-್-ಿ-್-ೆ- ------------------------------------------ ನಾನು ಪೂರ್ತಿಸಮಯ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. 0
N-n- -ūr-isa-a--------na-li -ā-an---tt-d--. Nānu pūrtisamaya phōn nalli mātanāḍuttidde. N-n- p-r-i-a-a-a p-ō- n-l-i m-t-n-ḍ-t-i-d-. ------------------------------------------- Nānu pūrtisamaya phōn nalli mātanāḍuttidde.
to ask ಪ್ರಶ-ನ--ು-ು-ು. ಪ-ರಶ-ನ-ಸ-ವ-ದ-. ಪ-ರ-್-ಿ-ು-ು-ು- -------------- ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದು. 0
P-a-n----udu. Praśnisuvudu. P-a-n-s-v-d-. ------------- Praśnisuvudu.
I asked. ನ-ನ---್ರ-್-ೆ-ಕೇ-ಿದೆ. ನ-ನ- ಪ-ರಶ-ನ- ಕ-ಳ-ದ-. ನ-ನ- ಪ-ರ-್-ೆ ಕ-ಳ-ದ-. -------------------- ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ. 0
Nān---r---e--ēḷ-d-. Nānu praśne kēḷide. N-n- p-a-n- k-ḷ-d-. ------------------- Nānu praśne kēḷide.
I always asked. ನಾ-ು -ಾ-ಾಗಲ- ಪ---್---ಕೇ---್ತ--್ದ-. ನ-ನ- ಯ-ವ-ಗಲ- ಪ-ರಶ-ನ- ಕ-ಳ-ತ-ತ-ದ-ದ-. ನ-ನ- ಯ-ವ-ಗ-ು ಪ-ರ-್-ೆ ಕ-ಳ-ತ-ತ-ದ-ದ-. ---------------------------------- ನಾನು ಯಾವಾಗಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ. 0
N--u--āvā--l- -ra--- ----t--dd-. Nānu yāvāgalu praśne kēḷuttidde. N-n- y-v-g-l- p-a-n- k-ḷ-t-i-d-. -------------------------------- Nānu yāvāgalu praśne kēḷuttidde.
to narrate ಹ-ಳ-ವು-ು ಹ-ಳ-ವ-ದ- ಹ-ಳ-ವ-ದ- -------- ಹೇಳುವುದು 0
H-----du Hēḷuvudu H-ḷ-v-d- -------- Hēḷuvudu
I narrated. ನ-ನು-------. ನ-ನ- ಹ-ಳ-ದ-. ನ-ನ- ಹ-ಳ-ದ-. ------------ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. 0
n--u---ḷ---. nānu hēḷide. n-n- h-ḷ-d-. ------------ nānu hēḷide.
I narrated the whole story. ನ-ನ---ಂ--ರ್- ಕಥೆ -ೇಳ-ದ-. ನ-ನ- ಸ-ಪ-ರ-ಣ ಕಥ- ಹ-ಳ-ದ-. ನ-ನ- ಸ-ಪ-ರ-ಣ ಕ-ೆ ಹ-ಳ-ದ-. ------------------------ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಥೆ ಹೇಳಿದೆ. 0
Nānu --m---------he h--ide. Nānu sampūrṇa kathe hēḷide. N-n- s-m-ū-ṇ- k-t-e h-ḷ-d-. --------------------------- Nānu sampūrṇa kathe hēḷide.
to study ಕ-ಿ---ು-ು ಕಲ-ಯ-ವ-ದ- ಕ-ಿ-ು-ು-ು --------- ಕಲಿಯುವುದು 0
K--iyu-udu Kaliyuvudu K-l-y-v-d- ---------- Kaliyuvudu
I studied. ನ--ು-ಕ-ಿತೆ. ನ-ನ- ಕಲ-ತ-. ನ-ನ- ಕ-ಿ-ೆ- ----------- ನಾನು ಕಲಿತೆ. 0
n--- k----e. nānu kalite. n-n- k-l-t-. ------------ nānu kalite.
I studied the whole evening. ನಾ----ಡ- ಸ--ಂ-ಾ---ಲ-ತೆ. ನ-ನ- ಇಡ- ಸ-ಯ-ಕ-ಲ ಕಲ-ತ-. ನ-ನ- ಇ-ೀ ಸ-ಯ-ಕ-ಲ ಕ-ಿ-ೆ- ----------------------- ನಾನು ಇಡೀ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕಲಿತೆ. 0
Nānu iḍī-s---------------. Nānu iḍī sāyaṅkāla kalite. N-n- i-ī s-y-ṅ-ā-a k-l-t-. -------------------------- Nānu iḍī sāyaṅkāla kalite.
to work ಕೆ-ಸ-ಮ-ಡ--ುದ-. ಕ-ಲಸ ಮ-ಡ-ವ-ದ-. ಕ-ಲ- ಮ-ಡ-ವ-ದ-. -------------- ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು. 0
K--as- ---u-u-u. Kelasa māḍuvudu. K-l-s- m-ḍ-v-d-. ---------------- Kelasa māḍuvudu.
I worked. ನಾನ- -ೆಲಸ-ಮ----ೆ. ನ-ನ- ಕ-ಲಸ ಮ-ಡ-ದ-. ನ-ನ- ಕ-ಲ- ಮ-ಡ-ದ-. ----------------- ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. 0
N-nu-ke--sa -āḍi--. Nānu kelasa māḍide. N-n- k-l-s- m-ḍ-d-. ------------------- Nānu kelasa māḍide.
I worked all day long. ನಾನ- -ಡ--ದ-ವಸ----ಸ ಮಾಡಿದ-. ನ-ನ- ಇಡ- ದ-ವಸ ಕ-ಲಸ ಮ-ಡ-ದ-. ನ-ನ- ಇ-ೀ ದ-ವ- ಕ-ಲ- ಮ-ಡ-ದ-. -------------------------- ನಾನು ಇಡೀ ದಿವಸ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. 0
Nān- ----d---s- k--a-a----i-e. Nānu iḍī divasa kelasa māḍide. N-n- i-ī d-v-s- k-l-s- m-ḍ-d-. ------------------------------ Nānu iḍī divasa kelasa māḍide.
to eat ತಿನ್--ವು-ು. ತ-ನ-ನ-ವ-ದ-. ತ-ನ-ನ-ವ-ದ-. ----------- ತಿನ್ನುವುದು. 0
T--------. Tinnuvudu. T-n-u-u-u- ---------- Tinnuvudu.
I ate. ನಾ--------. ನ-ನ- ತ--ದ-. ನ-ನ- ತ-ಂ-ೆ- ----------- ನಾನು ತಿಂದೆ. 0
N-n----nde. Nānu tinde. N-n- t-n-e- ----------- Nānu tinde.
I ate all the food. ನ-ನ- --ವ-----ಪ-ರ್ತ--ಾ---ತಿಂದೆ. ನ-ನ- ಊಟವನ-ನ- ಪ-ರ-ತ-ಯ-ಗ- ತ--ದ-. ನ-ನ- ಊ-ವ-್-ು ಪ-ರ-ತ-ಯ-ಗ- ತ-ಂ-ೆ- ------------------------------ ನಾನು ಊಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಿಂದೆ. 0
N--u-ū--va--u--ū--iyāg---inde. Nānu ūṭavannu pūrtiyāgi tinde. N-n- ū-a-a-n- p-r-i-ā-i t-n-e- ------------------------------ Nānu ūṭavannu pūrtiyāgi tinde.

The history of linguistics

Languages have always fascinated mankind. The history of linguistics is therefore very long. Linguistics is the systematic study of language. Even thousands of years ago people contemplated language. In doing so, different cultures developed different systems. As a result, different descriptions of languages emerged. Today's linguistics are based on ancient theories more than anything else. Many traditions were established in Greece in particular. The oldest known work about language comes from India, however. It was written 3,000 years ago by the grammarian Sakatayana. In ancient times, philosophers like Plato busied themselves with languages. Later, Roman authors developed their theories further. Arabians, too, developed their own traditions in the 8th century. Even then, their works show precise descriptions of the Arabian language. In modern times, man particularly wanted to research where language comes from. Scholars were especially interested in the history of language. In the 18th century, people started to compare languages with each other. They wanted to understand how languages develop. Later they concentrated on languages as a system. The question of how languages function was the focal point. Today, a great number of schools of thought exist within linguistics. Many new disciplines have developed since the fifties. These were in part strongly influenced by other sciences. Examples are psycholinguistics or intercultural communication. The newer linguistic schools of thought are very specialized. One example of this is feminist linguistics. So the history of linguistics continues… As long as there are languages, man will contemplate them!