Phrasebook

In the discotheque   »  
ಡಿಸ್ಕೊನಲ್ಲಿ

46 [forty-six]

In the discotheque

In the discotheque

೪೬ [ನಲವತ್ತಾರು]

46 [Nalavattāru]

+

ಡಿಸ್ಕೊನಲ್ಲಿ

[ḍiskonalli.]

You can click on each blank to see the text or:   

English (UK) Kannada Play More
Is this seat taken? ಈ ಜ-- ಖ--- ಇ----? ಈ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಇದೆಯೆ? 0
Ī j--- k---- i----? Ī jāga khāli ideye?
+
May I sit with you? ನಾ-- ನ-------- ಕ---------------? ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದೆ? 0
Nā-- n--------- k----------------? Nānu nim'moḍane kuḷitukoḷḷabahude?
+
Sure. ಖಂ---------. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯು. 0
Kh------------. Khaṇḍitavāgiyu.
+
     
How do you like the music? ನಿ--- ಸ---- ಹ--- ಎ----------? ನಿಮಗೆ ಸಂಗೀತ ಹೇಗೆ ಎನಿಸುತ್ತಿದೆ? 0
Ni---- s------ h--- e---------? Nimage saṅgīta hēge enisuttide?
+
A little too loud. ಸ್---- ಶ--- ಜ-----. ಸ್ವಲ್ಪ ಶಬ್ದ ಜಾಸ್ತಿ. 0
Sv---- ś---- j----. Svalpa śabda jāsti.
+
But the band plays very well. ಆದ-- ವ---------- ತ--- ಚ---------. ಆದರೆ ವಾದ್ಯಗೋಷ್ಟಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. 0
Ād--- v--------- t---- c--------. Ādare vādyagōṣṭi tumba cennāgide.
+
     
Do you come here often? ನೀ-- ಇ------ ಪ-- ಪ-- ಬ--------? ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಬರುತ್ತೀರಾ? 0
Nī-- i----- p--- p--- b--------? Nīvu illige padē padē baruttīrā?
+
No, this is the first time. ಇಲ--- ಇ-- ಮ--- ಬ---. ಇಲ್ಲ, ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ. 0
Il--- i-- m----- b---. Illa, idē modala bāri.
+
I’ve never been here before. ನಾ-- ಮ---- ಯ------ ಇ------ ಬ---------. ನಾನು ಮೊದಲು ಯಾವಾಗಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. 0
Nā-- m----- y------- i----- b-----------. Nānu modalu yāvāgalu illige bandiralilla.
+
     
Would you like to dance? ನೀ-- ನ---- ಮ---------? ನೀವು ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ? 0
Nī-- n----- m--------? Nīvu nr̥tya māḍuttīrā?
+
Maybe later. ಬಹ--- ನ---. ಬಹುಶಃ ನಂತರ. 0
Ba----- n------. Bahuśaḥ nantara.
+
I can’t dance very well. ನನ-- ಅ---- ಚ------- ನ---- ಮ---- ಬ---------. ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. 0
Na---- a--- c------ n----- m----- b----------. Nanage aṣṭu cennāgi nr̥tya māḍalu baruvudilla.
+
     
It’s very easy. ಅದ- ಬ-- ಸ---. ಅದು ಬಹಳ ಸುಲಭ. 0
Ad- b----- s------. Adu bahaḷa sulabha.
+
I’ll show you. ನಾ-- ನ---- ತ----- ಕ---------. ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. 0
Nā-- n----- t----- k--------. Nānu nimage tōrisi koḍuttēne.
+
No, maybe some other time. ಬೇ-- ಬ---- ಮ--------. ಬೇಡ, ಬಹುಶಃ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ. 0
Bē--- b------ m--------. Bēḍa, bahuśaḥ mattom'me.
+
     
Are you waiting for someone? ಯಾ------- ಕ-------------? ಯಾರಿಗಾದರು ಕಾಯುತ್ತಿರುವಿರಾ? 0
Yā-------- k------------? Yārigādaru kāyuttiruvirā?
+
Yes, for my boyfriend. ಹೌ--- ನ--- ಸ------------. ಹೌದು, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗಾಗಿ. 0
Ha---- n---- s------------. Haudu, nanna snēhitanigāgi.
+
There he is! ಓ! ಅ---- ಹ------- ಬ------------. ಓ! ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಗಡೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. 0
Ō! A--- h-------- b-----------. Ō! Alli hindugaḍe baruttiddāne.
+
     

Genes influence language

The language we speak is dependent on our ancestry. But our genes are also responsible for our language. Scottish researchers have come to this conclusion. They examined how English differs from Chinese. In doing so they discovered that genes play a role, too. Because genes influence the development of our brain. That is to say, they shape our brain structures. With this, our ability to learn languages is determined. Variants of two genes are crucial to this. If a particular variant is scarce, tonal languages develop. So tonal languages are spoken by people without these gene variants. In tonal languages, the meaning of words is determined by the pitch of the tones. Chinese is included in the tonal languages, for example. If this gene variant is dominant, however, other languages develop. English is not a tonal language. The variants of this gene are not evenly distributed. That means they occur with differing frequency in the world. But languages only survive if they are passed down. In order to do this, children must be able to imitate the language of their parents. So they must be able to learn the language well. Only then will it be passed down from generation to generation. The older gene variant is the one that promotes tonal languages. So there were probably more tonal languages in the past than there are today. But one mustn't overestimate the genetic components. They can only add to explaining the development of languages. But there isn't a gene for English, or a gene for Chinese. Anybody can learn any language. You don't need genes for that, but rather only curiosity and discipline!
Did you know?
Thai is a member of the Tai-Kadai language family. It is the native language of 20 million people. In contrast to most western languages, Thai is a tonal language. In tonal languages, the pronunciation of syllables changes their meaning. Most Thai words consist of only one syllable. A word takes on a different meaning depending on the pitch in which a syllable is spoken. Altogether Thai distinguishes between five pitches. Thai society was strictly divided over many centuries. As a result, Thai still recognizes at least five different levels of speech today. These range from a simple vernacular to a very polite form of speech. Furthermore, Thai is divided into many local dialects. The language's semiotic system is a hybrid of an alphabet and syllabic writing. The grammar construction is not very complex. Because Thai is an isolating language, there are no declensions or conjugations. Learn Thai - it is really a fascinating language!