Lojëra

Numri i imazheve : 2 Numri i opsioneve : 3 Koha në sekonda : 6 Gjuhët e shfaqura : Shfaq të dyja gjuhët

0

0

Mësoni përmendësh imazhet!
Çfarë mungon?
kohët e fundit
Treni ka shkuar në grevë kohët e fundit.
ನಾವು ಕೇಳಿದಾಗ
ರೈಲು ನಾವು ಕೇಳಿದಾಗ ಹಡಗಾಟದಲ್ಲಿತ್ತು.
masa të
Këtu ka masa të mëdha bletësh.
ತುಂಬಾ
ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜೇನುಕೀಟಗಳು ಇವೆ.
fatkeqësisht
Fatkeqësisht, nuk kemi fëmijë.
ದುರದೈವದಿಂದ
ದುರದೈವದಿಂದ ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ.