சொற்றொடர் புத்தகம்

ta ஒரு வாரத்தின் கிழமைகள்   »   em Days of the week

9 [ஒன்பது]

ஒரு வாரத்தின் கிழமைகள்

ஒரு வாரத்தின் கிழமைகள்

9 [nine]

Days of the week

உரையைப் பார்க்க கிளிக் செய்யவும்:   

தமிழ் ஆங்கிலம் (US) ஒலி மேலும்
திங்கட்கிழமை Monday Monday 0
செவ்வாய்க்கிழமை Tu----y Tuesday 0
புதன் கிழமை We------y Wednesday 0
   
வியாழக்கிழமை Th-----y Thursday 0
வெள்ளிக்கிழமை Fr---y Friday 0
சனிக்கிழமை Sa-----y Saturday 0
   
ஞாயிற்றுக்கிழமை Su---y Sunday 0
வாரம் th- w--k the week 0
திங்களிருந்து ஞாயிறுவரை fr-- M----- t- S----y from Monday to Sunday 0
   
வாரத்தின் முதல் தினம் திங்கட்கிழமை. Th- f---- d-- i- M-----. The first day is Monday. 0
இரண்டாவது தினம் செவ்வாய்க்கிழமை. Th- s----- d-- i- T------. The second day is Tuesday. 0
மூன்றாவது தினம் புதன்கிழமை. Th- t---- d-- i- W--------. The third day is Wednesday. 0
   
நான்காவது தினம் வியாழக்கிழமை. Th- f----- d-- i- T-------. The fourth day is Thursday. 0
ஐந்தாவது தினம் வெள்ளிக்கிழமை . Th- f---- d-- i- F-----. The fifth day is Friday. 0
ஆறாவது தினம் சனிக்கிழமை . Th- s---- d-- i- S-------. The sixth day is Saturday. 0
   
ஏழாவது தினம் ஞாயிற்றுகிழமை . Th- s------ d-- i- S-----. The seventh day is Sunday. 0
ஒரு வாரத்தில் ஏழு தினங்கள் உள்ளன. Th- w--- h-- s---- d---. The week has seven days. 0
நாம் ஒரு வாரத்தில் ஐந்து தினங்கள் மட்டுமே வேலை செய்கின்றோம். We o--- w--- f-- f--- d---. We only work for five days. 0