சொற்றொடர் புத்தகம்

ஒரு வாரத்தின் கிழமைகள்   »   A hét napjai

9 [ஒன்பது]

ஒரு வாரத்தின் கிழமைகள்

ஒரு வாரத்தின் கிழமைகள்

9 [kilenc]

+

A hét napjai

உரையைப் பார்க்க கிளிக் செய்யவும்:   

தமிழ் ஹங்கேரியன் ஒலி மேலும்
திங்கட்கிழமை hé--ő hétfő 0 +
செவ்வாய்க்கிழமை ke-d kedd 0 +
புதன் கிழமை sz---a szerda 0 +
     
வியாழக்கிழமை cs------k csütörtök 0 +
வெள்ளிக்கிழமை pé---k péntek 0 +
சனிக்கிழமை sz----t szombat 0 +
     
ஞாயிற்றுக்கிழமை va-----p vasárnap 0 +
வாரம் a h-t a hét 0 +
திங்களிருந்து ஞாயிறுவரை hé------ v--------g hétfőtől vasárnapig 0 +
     
வாரத்தின் முதல் தினம் திங்கட்கிழமை. Az e--- n-- a h----. Az első nap a hétfő. 0 +
இரண்டாவது தினம் செவ்வாய்க்கிழமை. A m------ n-- a k---. A második nap a kedd. 0 +
மூன்றாவது தினம் புதன்கிழமை. A h------- n-- a s-----. A harmadik nap a szerda. 0 +
     
நான்காவது தினம் வியாழக்கிழமை. A n------- n-- a c--------. A negyedik nap a csütörtök. 0 +
ஐந்தாவது தினம் வெள்ளிக்கிழமை . Az ö----- n-- a p-----. Az ötödik nap a péntek. 0 +
ஆறாவது தினம் சனிக்கிழமை . A h------ n-- a s------. A hatodik nap a szombat. 0 +
     
ஏழாவது தினம் ஞாயிற்றுகிழமை . A h------ n-- a v-------. A hetedik nap a vasárnap. 0 +
ஒரு வாரத்தில் ஏழு தினங்கள் உள்ளன. A h----- h-- n---- v--. A hétnek hét napja van. 0 +
நாம் ஒரு வாரத்தில் ஐந்து தினங்கள் மட்டுமே வேலை செய்கின்றோம். Mi c--- ö- n---- d--------. Mi csak öt napot dolgozunk. 0 +