சொற்றொடர் புத்தகம்

ta காரணம் கூறுதல் 1   »   em giving reasons

75 [எழுபத்து ஐந்து]

காரணம் கூறுதல் 1

காரணம் கூறுதல் 1

75 [seventy-five]

giving reasons

உரையைப் பார்க்க கிளிக் செய்யவும்:   

தமிழ் ஆங்கிலம் (US) ஒலி மேலும்
நீங்கள் ஏன் வருவதில்லை? Why aren’t you coming? Why aren’t you coming? 0
வானிலை மிகவும் மோசமாக உள்ளது. Th- w------ i- s- b--. The weather is so bad. 0
நான் வருவதில்லை, ஏனென்றால் வானிலை மிகவும் மோசமாக உள்ளது. I a- n-- c----- b------ t-- w------ i- s- b--. I am not coming because the weather is so bad. 0
   
அவன் ஏன் வரவில்லை? Wh- i---- h- c-----? Why isn’t he coming? 0
அவன் அழைக்கப்படவில்லை. He i---- i------. He isn’t invited. 0
அவன் அழைக்கப்படாததால் வரவில்லை. He i---- c----- b------ h- i---- i------. He isn’t coming because he isn’t invited. 0
   
நீ ஏன் வரவில்லை? Wh- a----- y-- c-----? Why aren’t you coming? 0
எனக்கு நேரமில்லை. I h--- n- t---. I have no time. 0
எனக்கு நேரம் இல்லாததால் வரவில்லை. I a- n-- c----- b------ I h--- n- t---. I am not coming because I have no time. 0
   
நீ ஏன் தங்கக்கூடாது? Wh- d---- y-- s---? Why don’t you stay? 0
எனக்கு இன்னும் வேலை இருக்கிறது. I s---- h--- t- w---. I still have to work. 0
எனக்கு இன்னும் வேலை இருப்பதால் தங்கப்போவது இல்லை. I a- n-- s------ b------ I s---- h--- t- w---. I am not staying because I still have to work. 0
   
நீங்கள் ஏன் இப்பொழுதே போகிறீர்கள்? Wh- a-- y-- g---- a------? Why are you going already? 0
எனக்கு களைப்பாக இருக்கிறது. I a- t----. I am tired. 0
எனக்கு களைப்பாக இருப்பதால் போகிறேன். I’- g---- b------ I-- t----. I’m going because I’m tired. 0
   
நீங்கள் ஏன் இப்பொழுதே போகிறீர்கள்? Wh- a-- y-- g---- a------? Why are you going already? 0
இப்பொழுதே நேரமாகிவிட்டது. It i- a------ l---. It is already late. 0
நான் போகிறேன் ஏனென்றால் இப்பொழுதே நேரமாகிவிட்டது. I’- g---- b------ i- i- a------ l---. I’m going because it is already late. 0