சொற்றொடர் புத்தகம்

ta ஒரு வாரத்தின் கிழமைகள்   »   px Dias de semana

9 [ஒன்பது]

ஒரு வாரத்தின் கிழமைகள்

ஒரு வாரத்தின் கிழமைகள்

9 [nove]

Dias de semana

உரையைப் பார்க்க கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ் போர்ச்சுகீஸ் (BR) ஒலி மேலும்
திங்கட்கிழமை a s-----------a a segunda-feira 0
செவ்வாய்க்கிழமை a t---------a a terça-feira 0
புதன் கிழமை a q----------a a quarta-feira 0
வியாழக்கிழமை a q----------a a quinta-feira 0
வெள்ளிக்கிழமை a s---------a a sexta-feira 0
சனிக்கிழமை o s----o o sábado 0
ஞாயிற்றுக்கிழமை o d-----o o domingo 0
வாரம் a s----a a semana 0
திங்களிருந்து ஞாயிறுவரை da s------------ a d-----o da segunda-feira a domingo 0
வாரத்தின் முதல் தினம் திங்கட்கிழமை. O p------- d-- é a s------------. O primeiro dia é a segunda-feira. 0
இரண்டாவது தினம் செவ்வாய்க்கிழமை. O s------ d-- é a t----------. O segundo dia é a terça-feira. 0
மூன்றாவது தினம் புதன்கிழமை. O t------- d-- é a q-----------. O terceiro dia é a quarta-feira. 0
நான்காவது தினம் வியாழக்கிழமை. O q----- d-- é a q-----------. O quarto dia é a quinta-feira. 0
ஐந்தாவது தினம் வெள்ளிக்கிழமை . O q----- d-- é a s----------. O quinto dia é a sexta-feira. 0
ஆறாவது தினம் சனிக்கிழமை . O s---- d-- é o s-----. O sexto dia é o sábado. 0
ஏழாவது தினம் ஞாயிற்றுகிழமை . O s----- d-- é o d------. O sétimo dia é o domingo. 0
ஒரு வாரத்தில் ஏழு தினங்கள் உள்ளன. A s----- t-- s--- d---. A semana tem sete dias. 0
நாம் ஒரு வாரத்தில் ஐந்து தினங்கள் மட்டுமே வேலை செய்கின்றோம். Só t---------- c---- d---. Só trabalhamos cinco dias. 0

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -