சொற்றொடர் புத்தகம்

வினையுரிச்சொற்கள்   »   Adverbs

100 [நூறு]

வினையுரிச்சொற்கள்

வினையுரிச்சொற்கள்

100 [one hundred]

+

Adverbs

உரையைப் பார்க்க கிளிக் செய்யவும்:   

தமிழ் ஆங்கிலம் (US) ஒலி மேலும்
ஏற்கனவே /முன்பே –இன்னும் இல்லை already – not yet already – not yet 0 +
நீ ஏற்கனவே பெர்லின் நகரம் செனறிருக்கிறாயா? Ha-- y-- a------ b--- t- B-----? Have you already been to Berlin? 0 +
இல்லை,இன்னும் இல்லை. No- n-- y--. No, not yet. 0 +
     
யாரையேனும் – ஒருவரையும் so----- – n- o-e someone – no one 0 +
உனக்கு இங்கே யாரையாவது தெரியுமா? Do y-- k--- s------ h---? Do you know someone here? 0 +
இல்லை, எனக்கு இங்கே ஒருவரையும் தெரியாது. No- I d---- k--- a----- h---. No, I don’t know anyone here. 0 +
     
இன்னும் சிறிது நேரம் - இன்னும் வெகு நேரம் a l----- l----- – n-- m--- l----r a little longer – not much longer 0 +
நீ இங்கு இன்னும் சிறிது நேரம் தங்குவாயா? Wi-- y-- s--- h--- a l----- l-----? Will you stay here a little longer? 0 +
இல்லை,நான் இங்கு இன்னும் வெகு நேரம் தங்க மாட்டேன். No- I w---- s--- h--- m--- l-----. No, I won’t stay here much longer. 0 +
     
வேறு ஏதேனும் - வேறு எதுவும் so------- e--- – n------ e--e something else – nothing else 0 +
நீங்கள் வேறு ஏதேனும் குடிக்கிறீர்களா? Wo--- y-- l--- t- d---- s-------- e---? Would you like to drink something else? 0 +
இல்லை,எனக்கு வேறு எதுவும் வேண்டாம். No- I d---- w--- a------- e---. No, I don’t want anything else. 0 +
     
ஏற்கனவே ஏதேனும் - ஏதும் இன்னும்’ so------- a------ – n------ y-t something already – nothing yet 0 +
நீங்கள் ஏற்கனவே ஏதேனும் சாப்பிட்டு’ விட்டீர்களா? Ha-- y-- a------ e---- s--------? Have you already eaten something? 0 +
இல்லை,நான் இன்னும் ஏதும் சாப்பிடவி’ல்லை. No- I h------ e---- a------- y--. No, I haven’t eaten anything yet. 0 +
     
வே’று யாரையாவது - வேறு யாருக்கும் so----- e--- – n- o-- e--e someone else – no one else 0 +
வேறு யாருக்காவது காபி வேண்டுமா? Do-- a----- e--- w--- a c-----? Does anyone else want a coffee? 0 +
இல்’லை,வேறு யாருக்கும் வேண்டாம். No- n- o-- e---. No, no one else. 0 +