పదబంధం పుస్తకం

te అంకెలు   »   hi संख्या

7 [ఏడు]

అంకెలు

అంకెలు

७ [सात]

7 [saat]

संख्या

[sankhya]

మీరు టెక్స్ట్ ప్రతి ఖాళీపై క్లిక్ చేయవచ్చు లేదా:   

తెలుగు హిందీ ప్లే చేయండి మరింత
నేను లెక్కపెడతాను मै- ग---- / ग---- ह-ँ मैं गिनता / गिनती हूँ 0
ma-- g----- / g------ h--nmain ginata / ginatee hoon
ఒకటి, రెండు, మూడు एक- द-- त-न एक, दो, तीन 0
ek- d-- t--nek, do, teen
నేను మూడు వరకు లెక్కపెడతాను मै- त-- त- ग---- / ग---- ह-ँ मैं तीन तक गिनता / गिनती हूँ 0
ma-- t--- t-- g----- / g------ h--nmain teen tak ginata / ginatee hoon
   
నేను దాని తరువాతది లెక్కపెడతాను: मै- आ-- ग---- / ग---- ह-ँ मैं आगे गिनता / गिनती हूँ 0
ma-- a--- g----- / g------ h--nmain aage ginata / ginatee hoon
నాలుగు, ఐదు, ఆరు, चा-- प---- छः चार, पाँच, छः 0
ch---- p------ c---hchaar, paanch, chhah
ఏడు, ఎనిమిది, తొమ్మిది सा-- आ-- नौ सात, आठ, नौ 0
sa--- a---- n-usaat, aath, nau
   
నేను లెక్కపెడతాను मै- ग---- / ग---- ह-ँ मैं गिनता / गिनती हूँ 0
ma-- g----- / g------ h--nmain ginata / ginatee hoon
నువ్వు లెక్కపెట్టు तु- ग---- / ग---- हो तुम गिनते / गिनती हो 0
tu- g----- / g------ hotum ginate / ginatee ho
అతను లెక్కపెడతాడు वह ग---- है वह गिनता है 0
va- g----- h-ivah ginata hai
   
ఒకటి. మొదటిది एक. प--- / प--- / प--े एक. पहला / पहली / पहले 0
ek. p----- / p------ / p----eek. pahala / pahalee / pahale
రెండు. రెండవది दो. द---- / द---- / द---े दो. दूसरा / दूसरी / दूसरे 0
do. d------ / d------- / d-----edo. doosara / doosaree / doosare
మూడు. మూడవది ती-. त---- / त---- / त---े तीन. तीसरा / तीसरी / तीसरे 0
te--. t------ / t------- / t-----eteen. teesara / teesaree / teesare
   
నాలుగు. నాల్గవది चा-. च--- / च--- / च--े चार. चौथा / चौथी / चौथे 0
ch---. c------ / c------- / c-----echaar. chautha / chauthee / chauthe
ఐదు. ఐదవది पा--. प----- / प----- / प----े पाँच. पाँचवा / पाँचवी / पाँचवे 0
pa----. p-------- / p--------- / p-------epaanch. paanchava / paanchavee / paanchave
ఆరు. ఆరవది छः. छ-- / छ-- / छ-े छः. छठा / छठी / छठे 0
ch---. c------ / c------- / c-----echhah. chhatha / chhathee / chhathe
   
ఏడు. ఏడవది सा-. स---- / स---- / स---े सात. सातवा / सातवी / सातवे 0
sa--. s------ / s------- / s-----esaat. saatava / saatavee / saatave
ఎనిమిది. ఎనిమిదవది आठ. आ--- / आ--- / आ--े आठ. आठवा / आठवी / आठवे 0
aa--. a------ / a------- / a-----eaath. aathava / aathavee / aathave
తొమ్మిది. తొమ్మిదవది नौ. न--- / न--- / न--े नौ. नौवा / नौवी / नौवे 0
na-. n---- / n----- / n---enau. nauva / nauvee / nauve