పదబంధం పుస్తకం

సమయం   »   दिन के समय

8 [ఎనిమిది]

సమయం

సమయం

८ [आठ]

8 [aath]

+

दिन के समय

[din ke samay]

మీరు టెక్స్ట్ ప్రతి ఖాళీపై క్లిక్ చేయవచ్చు లేదా:   

తెలుగు హిందీ ప్లే చేయండి మరింత
మన్నించండి! एक म---! एक मिनट! 0
ek m----! ek minat!
+
సమయం ఎంత అయ్యింది? कि--- ब-- ह--? कितने बजे हैं? 0
ki---- b--- h---? kitane baje hain?
+
ధన్యవాదం बह-- ध-----द बहुत धन्यवाद 0
ba--- d--------d bahut dhanyavaad
+
     
ఒంటిగంట అయ్యింది एक ब-- है एक बजा है 0
ek b--- h-i ek baja hai
+
రెండు [గంటలు] అయ్యింది दो ब-- ह-ं दो बजे हैं 0
do b--- h--n do baje hain
+
మూడు [గంటలు] అయ్యింది ती- ब-- ह-ं तीन बजे हैं 0
te-- b--- h--n teen baje hain
+
     
నాలుగు [గంటలు] అయ్యింది चा- ब-- ह-ं चार बजे हैं 0
ch--- b--- h--n chaar baje hain
+
ఐదు [గంటలు] అయ్యింది पा-- ब-- ह-ं पाँच बजे हैं 0
pa---- b--- h--n paanch baje hain
+
ఆరు [గంటలు] అయ్యింది छः ब-- ह-ं छः बजे हैं 0
ch--- b--- h--n chhah baje hain
+
     
ఏడు [గంటలు] అయ్యింది सा- ब-- ह-ं सात बजे हैं 0
sa-- b--- h--n saat baje hain
+
ఎనిమిది [గంటలు] అయ్యింది आठ ब-- ह-ं आठ बजे हैं 0
aa-- b--- h--n aath baje hain
+
తొమ్మిది గంటలు అయ్యింది नौ ब-- ह-ं नौ बजे हैं 0
na- b--- h--n nau baje hain
+
     
పది [గంటలు] అయ్యింది दस ब-- ह-ं दस बजे हैं 0
da- b--- h--n das baje hain
+
పదకొండు [గంటలు] అయ్యింది ग्---- ब-- ह-ं ग्यारह बजे हैं 0
gy----- b--- h--n gyaarah baje hain
+
పన్నెండు [గంటలు] అయ్యింది बा-- ब-- ह-ं बारह बजे हैं 0
ba---- b--- h--n baarah baje hain
+
     
ఒక నిమిషం లో అరవై సెకండ్లు ఉంటాయి एक म--- क- स-- स----- ह--- ह-ं एक मिनट के साठ सैकन्ड होते हैं 0
ek m---- k- s---- s------ h--- h--n ek minat ke saath saikand hote hain
+
ఒక గంటలో అరవై నిమిషాలు ఉంటాయి एक घ--- क- स-- म--- ह--- ह-ं एक घंटे के साठ मिनट होते हैं 0
ek g----- k- s---- m---- h--- h--n ek ghante ke saath minat hote hain
+
ఒక రోజులో ఇరవైనాలుగు గంటలు ఉంటాయి एक द-- क- च---- घ--- ह--- ह-ं एक दिन के चौबीस घंटे होते हैं 0
ek d-- k- c------- g----- h--- h--n ek din ke chaubees ghante hote hain
+