పదబంధం పుస్తకం

te సమయం   »   hi दिन के समय

8 [ఎనిమిది]

సమయం

సమయం

८ [आठ]

8 [aath]

दिन के समय

[din ke samay]

మీరు అనువాదాన్ని ఎలా చూడాలనుకుంటున్నారో ఎంచుకోండి:   
తెలుగు హిందీ ప్లే చేయండి మరింత
మన్నించండి! एक---नट! ए- म---- ए- म-न-! -------- एक मिनट! 0
ek-m-nat! e- m----- e- m-n-t- --------- ek minat!
సమయం ఎంత అయ్యింది? क--न- -ज- ---? क---- ब-- ह--- क-त-े ब-े ह-ं- -------------- कितने बजे हैं? 0
ki--n--b-----a-n? k----- b--- h---- k-t-n- b-j- h-i-? ----------------- kitane baje hain?
ధన్యవాదం ब--त धन----द ब--- ध------ ब-ु- ध-्-व-द ------------ बहुत धन्यवाद 0
ba-ut dh--y-v--d b---- d--------- b-h-t d-a-y-v-a- ---------------- bahut dhanyavaad
ఒంటిగంట అయ్యింది ए---जा है ए- ब-- ह- ए- ब-ा ह- --------- एक बजा है 0
ek b--a---i e- b--- h-- e- b-j- h-i ----------- ek baja hai
రెండు [గంటలు] అయ్యింది दो-------ं द- ब-- ह-- द- ब-े ह-ं ---------- दो बजे हैं 0
do-b-j---a-n d- b--- h--- d- b-j- h-i- ------------ do baje hain
మూడు [గంటలు] అయ్యింది त-- --े---ं त-- ब-- ह-- त-न ब-े ह-ं ----------- तीन बजे हैं 0
te-n---je-ha-n t--- b--- h--- t-e- b-j- h-i- -------------- teen baje hain
నాలుగు [గంటలు] అయ్యింది च-र--ज- हैं च-- ब-- ह-- च-र ब-े ह-ं ----------- चार बजे हैं 0
cha-r -a-e --in c---- b--- h--- c-a-r b-j- h-i- --------------- chaar baje hain
ఐదు [గంటలు] అయ్యింది पा----जे-हैं प--- ब-- ह-- प-ँ- ब-े ह-ं ------------ पाँच बजे हैं 0
p-a----ba-----in p----- b--- h--- p-a-c- b-j- h-i- ---------------- paanch baje hain
ఆరు [గంటలు] అయ్యింది छ-------ैं छ- ब-- ह-- छ- ब-े ह-ं ---------- छः बजे हैं 0
ch--h b-j--ha-n c---- b--- h--- c-h-h b-j- h-i- --------------- chhah baje hain
ఏడు [గంటలు] అయ్యింది स-- --े--ैं स-- ब-- ह-- स-त ब-े ह-ं ----------- सात बजे हैं 0
saa- ---- h--n s--- b--- h--- s-a- b-j- h-i- -------------- saat baje hain
ఎనిమిది [గంటలు] అయ్యింది आ--बजे --ं आ- ब-- ह-- आ- ब-े ह-ं ---------- आठ बजे हैं 0
aa-h----e ha-n a--- b--- h--- a-t- b-j- h-i- -------------- aath baje hain
తొమ్మిది గంటలు అయ్యింది नौ ब---हैं न- ब-- ह-- न- ब-े ह-ं ---------- नौ बजे हैं 0
n-- -aj---a-n n-- b--- h--- n-u b-j- h-i- ------------- nau baje hain
పది [గంటలు] అయ్యింది द- ब-े---ं द- ब-- ह-- द- ब-े ह-ं ---------- दस बजे हैं 0
da--b--e----n d-- b--- h--- d-s b-j- h-i- ------------- das baje hain
పదకొండు [గంటలు] అయ్యింది ग--ार---जे ह-ं ग----- ब-- ह-- ग-य-र- ब-े ह-ं -------------- ग्यारह बजे हैं 0
g--a-ah b-j- ha-n g------ b--- h--- g-a-r-h b-j- h-i- ----------------- gyaarah baje hain
పన్నెండు [గంటలు] అయ్యింది ब-रह-ब-- -ैं ब--- ब-- ह-- ब-र- ब-े ह-ं ------------ बारह बजे हैं 0
baa-a- -a-e h--n b----- b--- h--- b-a-a- b-j- h-i- ---------------- baarah baje hain
ఒక నిమిషం లో అరవై సెకండ్లు ఉంటాయి एक --न--क----- --क-----ोते ह-ं ए- म--- क- स-- स----- ह--- ह-- ए- म-न- क- स-ठ स-क-्- ह-त- ह-ं ------------------------------ एक मिनट के साठ सैकन्ड होते हैं 0
e- -i-a--k---a-th-s--k-nd -o-- hain e- m---- k- s---- s------ h--- h--- e- m-n-t k- s-a-h s-i-a-d h-t- h-i- ----------------------------------- ek minat ke saath saikand hote hain
ఒక గంటలో అరవై నిమిషాలు ఉంటాయి एक-घ-ट- के--ा--म--- -ोत----ं ए- घ--- क- स-- म--- ह--- ह-- ए- घ-ट- क- स-ठ म-न- ह-त- ह-ं ---------------------------- एक घंटे के साठ मिनट होते हैं 0
e---h-nt- k- -aath--i--- h----h-in e- g----- k- s---- m---- h--- h--- e- g-a-t- k- s-a-h m-n-t h-t- h-i- ---------------------------------- ek ghante ke saath minat hote hain
ఒక రోజులో ఇరవైనాలుగు గంటలు ఉంటాయి एक -िन क- -ौ--स ---े हो-- ह-ं ए- द-- क- च---- घ--- ह--- ह-- ए- द-न क- च-ब-स घ-ट- ह-त- ह-ं ----------------------------- एक दिन के चौबीस घंटे होते हैं 0
ek-din k----a-be---gh-nte-hote --in e- d-- k- c------- g----- h--- h--- e- d-n k- c-a-b-e- g-a-t- h-t- h-i- ----------------------------------- ek din ke chaubees ghante hote hain

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -