Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
παρών
Ο αστέρι της ταινίας είναι παρών.
läsnä
Elokuvatähti on läsnä.
αριστερά
Στα αριστερά, μπορείτε να δείτε ένα πλοίο.
vasemmalla
Vasemmalla voit nähdä laivan.
παρ‘ όλα αυτά
Θέλει να μιλήσει, παρ‘ όλα αυτά, αυτός κοιτά το τηλέφωνό του.
kuitenkin
Hän haluaa puhua, kuitenkin hän katsoo puhelintaan.