Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
κλωτσώ
Στις πολεμικές τέχνες, πρέπει να μπορείς να κλωτσήσεις καλά.
차다
무술에서는 잘 찰 수 있어야 한다.
βάφω
Πολλές γυναίκες βάφουν τα μαλλιά τους.
염색하다
많은 여성들이 머리를 염색한다.
λαμβάνω
Λάβανε ένα πολύ ωραίο δώρο.
받다
그녀는 매우 좋은 선물을 받았다.