Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
βήμα προς βήμα
Η πυραμίδα χτίστηκε βήμα προς βήμα.
кадам кадам
Пирамида кадам кадам куралган.
ήδη
Έχει ήδη κοιμηθεί.
алгачында
Ал алгачында уктап жатат.
το συντομότερο
Αυτά τα λουλούδια ανθίζουν το συντομότερο τον Μάρτιο.
эң тезде
Бул гүлдөр эң тезде Мартта ачат.