адыгабзэ » босниябз   БлэкIыгъэ шъуашэр 3


83 [тiокiиплiырэ щырэ]

БлэкIыгъэ шъуашэр 3

-

83 [osamdeset i tri]

Prošlost 3

83 [тIокIиплIырэ щырэ]

БлэкIыгъэ шъуашэр 3

-

83 [osamdeset i tri]

Prošlost 3

Click to see the text:   
адыгабзэbosanski
телефонымкIэ гущыIэн te---------i
Сэ телефонымкIэ сытеуагъ. Ja s-- t---------- / t-----------.
Сэ ренэу телефонымкIэ сыгущыIэщтыгъ. Ja s-- c----- v------ t---------- / t-----------.
   
кIэупчIэн pi---i
Сэ сыкIэупчIагъ. Ja s-- p---- / p-----.
Сэ ренэу сыкIэупчIэщтыгъ. Ja s-- u----- p---- / p-----.
   
къэIотэн is------i
Сэ къэсIотагъ. Ja s-- i------- / i--------.
Сэ къэбарыр зэкIэ къэсIотагъ. Ja s-- i------- / i-------- c----- p----.
   
зэгъэшIэн uč--i
Сэ зэзгъэшIагъэ. Ja s-- u--- / u----.
Сэ пчыхьэ реным зэзгъэшIагъэ. Ja s-- u--- / u---- c----- v---.
   
Iоф шIэн / лэжьэн ra---i
Сэ Iоф сшIагъэ. Ja s-- r---- / r-----.
Сэ мэфэ реным Iоф сшIагъэ Ja s-- r---- / r----- c----- d--.
   
шхэн je--i
Сэ сышхагъ. Ja s-- j-- / j---.
Сэ зэкIэри сшхыгъэ. Ja s-- p---- / p----- s-- h----.