தமிழ் » பிரஞ்சு   மனிதர்கள்


1 [ஒன்று]

மனிதர்கள்

-

1 [un]

Les gens

1 [ஒன்று]

மனிதர்கள்

-

1 [un]

Les gens

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்français
நான் mo- / je
நானும் நீயும் mo- e- t-i
நாம் இருவரும் no-- d--x
   
அவன் lu- / il
அவனும் அவளும் lu- e- e--e
அவர்கள் இருவரும் eu- d--x
   
மனிதன் l’----e
பெண் la f---e
குழந்தை l’-----t
   
ஓரு குடும்பம் un- f-----e
என் குடும்பம் ma f-----e
என் குடும்பம் இங்கு இருக்கிறது. Ma f------ e-- i--.
   
நான் இங்கு இருக்கிறேன். Je s--- i--.
நீ இங்கு இருக்கிறாய். Tu e- i--.
அவன் இங்கு இருக்கிறான் மற்றும் அவள் இங்கு இருக்கிறாள். Il e-- i-- e- e--- e-- i--.
   
நாங்கள் இங்கு இருக்கிறோம். No-- s----- i--.
நீங்கள் இங்கு இருக்கிறீர்கள். Vo-- ê--- i--.
அவர்கள் எல்லோரும் இங்கு இருக்கிறார்கள். Il- s--- t--- i--.