சொற்றொடர் புத்தகம்

ta வினையுரிச்சொற்கள்   »   fr Adverbes

100 [நூறு]

வினையுரிச்சொற்கள்

வினையுரிச்சொற்கள்

100 [cent]

Adverbes

உரையைப் பார்க்க கிளிக் செய்யவும்:   

தமிழ் ஃபிரெஞ்சு ஒலி மேலும்
ஏற்கனவே /முன்பே –இன்னும் இல்லை dé-- – p-- e----e déjà – pas encore 0
நீ ஏற்கனவே பெர்லின் நகரம் செனறிருக்கிறாயா? Av------- d--- é-- à B----- ? Avez-vous déjà été à Berlin ? 0
இல்லை,இன்னும் இல்லை. No-- p-- e-----. Non, pas encore. 0
   
யாரையேனும் – ஒருவரையும் qu------- – p------e quelqu’un – personne 0
உனக்கு இங்கே யாரையாவது தெரியுமா? Co------------- q-------- i-- ? Connaissez-vous quelqu’un ici ? 0
இல்லை, எனக்கு இங்கே ஒருவரையும் தெரியாது. No-- j- n- c------ p------- i--. Non, je ne connais personne ici. 0
   
இன்னும் சிறிது நேரம் - இன்னும் வெகு நேரம் en---- – n- ... p--s encore – ne ... plus 0
நீ இங்கு இன்னும் சிறிது நேரம் தங்குவாயா? Re--------- e----- l-------- i-- ? Restez-vous encore longtemps ici ? 0
இல்லை,நான் இங்கு இன்னும் வெகு நேரம் தங்க மாட்டேன். No-- j- n- r---- p--- l-------- i--. Non, je ne reste plus longtemps ici. 0
   
வேறு ஏதேனும் - வேறு எதுவும் en---- q------ c---- – p--- r--n encore quelque chose – plus rien 0
நீங்கள் வேறு ஏதேனும் குடிக்கிறீர்களா? Vo--------- e----- b---- q------ c---- ? Voulez-vous encore boire quelque chose ? 0
இல்லை,எனக்கு வேறு எதுவும் வேண்டாம். No-- j- n- d----- p--- r---. Non, je ne désire plus rien. 0
   
ஏற்கனவே ஏதேனும் - ஏதும் இன்னும்’ dé-- q------ c---- – e----- r--n déjà quelque chose – encore rien 0
நீங்கள் ஏற்கனவே ஏதேனும் சாப்பிட்டு’ விட்டீர்களா? Av------- d--- m---- q------ c---- ? Avez-vous déjà mangé quelque chose ? 0
இல்லை,நான் இன்னும் ஏதும் சாப்பிடவி’ல்லை. No-- j- n--- e----- r--- m----. Non, je n’ai encore rien mangé. 0
   
வே’று யாரையாவது - வேறு யாருக்கும் en---- q-------- – p--- p------e encore quelqu’un – plus personne 0
வேறு யாருக்காவது காபி வேண்டுமா? Es---- q-- q-------- v------- e----- u- c--- ? Est-ce que quelqu’un voudrait encore un café ? 0
இல்’லை,வேறு யாருக்கும் வேண்டாம். No-- p--- p-------. Non, plus personne. 0