தமிழ் » பிரஞ்சு   எண்கள்


7 [ஏழு]

எண்கள்

-

7 [sept]

Chiffres

7 [ஏழு]

எண்கள்

-

7 [sept]

Chiffres

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்français
நான் எண்ணுகிறேன். Je c-----:
ஒன்று,இரண்டு, மூன்று un- d---- t---s
நான் மூன்றுவரை எண்ணுகிறேன். Je c----- j------ t----.
   
நான் அதற்கு மேலும் எண்ணுகிறேன். Je c----- d- n------:
நான்கு,ஐந்து,ஆறு, qu----- c---- s--,
ஏழு,எட்டு,ஒன்பது se--- h---- n--f
   
நான் எண்ணுகிறேன். Je c-----.
நீ எண்ணுகிறாய். Tu c------.
அவன் எண்ணுகிறான். Il c-----.
   
ஒன்று. ஒன்றாவது/முதலாவது. Un. L- p------.
இரண்டு. இரண்டாவது. De--. L- d-------.
மூன்று. மூன்றாவது. Tr---. L- t--------.
   
நான்கு.நான்காவது. Qu----. L- q--------.
ஐந்து.ஐந்தாவது. Ci--. L- c--------.
ஆறு.ஆறாவது. Si-. L- s------.
   
ஏழு.ஏழாவது. Se--. L- s-------.
எட்டு. எட்டாவது. Hu--. L- h-------.
ஒன்பது.ஒன்பதாவது. Ne--. L- n-------.