Ordlista

Förfluten tid 3   »   Passado 3

83 [åttiotre]

Förfluten tid 3

Förfluten tid 3

83 [oitenta e três]

+

Passado 3

Du kan klicka på varje tomt fält för att se texten eller:   

svenska portugisiska (PT) Spela Mer
ringa Te------r Telefonar 0 +
Jag har ringt. Eu t--------. Eu telefonei. 0 +
Jag har ringt hela tiden. Eu e----- o t---- t--- a t--------. Eu estive o tempo todo a telefonar. 0 +
     
fråga Pe------r Perguntar 0 +
Jag har frågat. Eu p--------. Eu perguntei. 0 +
Jag har alltid frågat. Eu p-------- s-----. Eu perguntei sempre. 0 +
     
berätta Co---r Contar 0 +
Jag har berättat. Eu c-----. Eu contei. 0 +
Jag har berättat hela historien. Eu c----- a h------- t---. Eu contei a história toda. 0 +
     
studera ap------ / e-----r aprender / estudar 0 +
Jag har studerat. Eu a------ / e------. Eu aprendi / estudei. 0 +
Jag har studerat hela kvällen. Eu e------ a n---- t---. Eu estudei a noite toda. 0 +
     
arbeta tr------r trabalhar 0 +
Jag har arbetat. Eu t--------. Eu trabalhei. 0 +
Jag har arbetat hela dagen. Eu t-------- o d-- i------. Eu trabalhei o dia inteiro. 0 +
     
äta co--r comer 0 +
Jag har ätit. Eu c---. Eu comi. 0 +
Jag har ätit upp hela maten. Eu c--- a c----- t---. Eu comi a comida toda. 0 +
     

Språkvetenskapens historia

Språk har alltid fascinerat mänskligheten. Lingvistikens historia är därför mycket lång. Lingvistik är det systematiska studiet av språk. Till och med för tusentals år sedan funderade människor på språk. Då utvecklade olika kulturer olika system. Som ett resultat har olika beskrivningar av språk uppstått. Dagens lingvistik bygger mest på urgamla teorier. Många traditioner etablerades i synnerhet i Grekland. Men det äldsta kända verket kommer från Indien. Det skrevs för 3.000 år sedan av grammatikern Sakatayana. I forna tider sysselsatte sig filosofer som Platon med språk. Senare utvecklade romerska författare sina teorier ytterligare. Araberna utvecklade sina egna traditioner under 800-talet. Deras verk visar exakta beskrivningar av det arabiska språket. Under vår tid, har man särskilt inriktat sig på forskning av språkens ursprung. Akademiker var i synnerhet intresserade av språkhistoria. På 1900-talet började människor jämföra språk med varandra. De ville förstå hur språk utvecklas. Senare koncentrerade de sig på språk som system. Frågan om hur språk fungerar var i fokus. Idag finns ett stort antal filosofiskolor inom språkvetenskapen. Många nya discipliner har utvecklats sedan femtiotalet. Dessa var delvis starkt påverkade av andra vetenskaper. Exempel på detta är psykolingvistik eller interkulturell kommunikation. De nyare filosofiskolorna är mycket specialiserade. Ett exempel på detta är feministisk lingvistik. Så historian om lingvistik fortsätter… Så länge det finns språk, kommer man att fundera på dem!