Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
επισκέπτομαι
Επισκέπτεται το Παρίσι.
visitar
Ella està visitant París.
προτίθεμαι
Προτίθεται να σταματήσει το κάπνισμα.
tenir la intenció
Ella té la intenció de deixar de fumar.
θερμαίνω
Ο εργάτης θερμαίνει το μέταλλο.
escalfar
El treballador escalfa el metall.