Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
βόλτα
Το ζευγάρι βολτάρει μέσα στο πάρκο.
procházet se
Pár se prochází parkem.
τρέμω
Η Γη τρέμει, τι καταστροφή!
otřásat
Země se otřásá, jaká katastrofa!
στέλνω
Αυτή η εταιρεία στέλνει εμπορεύματα σε όλο τον κόσμο.
posílat
Tato společnost posílá zboží po celém světě.