Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
προς τα κάτω
Το ρυάκι ρέει προς τα κάτω.
dolů kopcem
Potok teče dolů kopcem.
πολύ
Διαβάζω πολύ πράγματι.
hodně
Opravdu hodně čtu.
τελικά
Τελικά, σχεδόν τίποτα δεν παραμένει.
konečně
Konečně skoro nic nezbylo.