Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
μερικές ώρες
Μπορώ να δουλέψω μόνο μερικές ώρες.
pola radnog vremena
Mogu raditi samo pola radnog vremena.
κάποτε
Κάποτε, οι άνθρωποι ζούσαν στο σπήλαιο.
jednom
Ljudi su jednom živjeli u pećini.
πουθενά
Δεν μπορώ να το βρω πουθενά.
nigdje
Nigdje ga ne mogu pronaći.