Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
φορτίζω
Εδώ μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία.
tölt
Itt lehet tölteni az akkumulátort.
παραδίδω
Παραδίδει πίτσες στα σπίτια.
kiszállít
Pizzákat szállít ki házakhoz.
καθορίζω
Δεν μπορείς πάντα να καθορίζεις τα πάντα!
eldönt
Nem mindig dönthetsz el mindent!