Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
πάλι
Συναντήθηκαν πάλι.
újra
Újra találkoztak.
πολύ
Διαβάζω πολύ πράγματι.
sok
Valóban sokat olvastam.
γιατί
Γιατί με προσκαλεί για δείπνο;
miért
Miért hív meg vacsorázni?