Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
δραπετεύω
Πολλοί δραπετεύουν από τη φτώχεια ή τον πόλεμο.
fuggire
Molti fuggono dalla povertà o dalla guerra.
βρωμάω
Δεν μου αρέσουν τα τσιγάρα· βρωμάνε!
puzzare
Non mi piacciono le sigarette; puzzano!
χειροκροτώ
Οι οπαδοί χειροκροτούν την ομάδα τους.
tifare
I tifosi tifano per la loro squadra.