Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
φυτρώνουν
Μικρά φυτά φυτρώνουν από το έδαφος.
germinar
Pequenas plantas germinam do chão.
πετυχαίνω
Δεν πέτυχε αυτή τη φορά.
dar certo
Não deu certo desta vez.
σκέφτομαι
Πάντα πρέπει να σκέφτεται για αυτόν.
pensar
Ela sempre tem que pensar nele.