Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
και από τις δύο πλευρές
Παλιά δέντρα στέκουν και από τις δύο πλευρές του μονοπατιού.
de ambos os lados
Velhas árvores estão de ambos os lados do caminho.
παρεμπιπτόντως
Δεν μπορεί να δουλέψει παρεμπιπτόντως.
ocasionalmente
Ela não pode trabalhar ocasionalmente.
μπροστά
Ο ηγέτης πάντα πάει μπροστά.
à frente
O líder sempre vai à frente.