Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
μαζί
Οι δύο προτιμούν να παίζουν μαζί.
së bashku
Të dy pëlqejnë të luajnë së bashku.
με κανένα τρόπο
Μην πλησιάσεις με κανένα τρόπο!
aspak
Mos afrohu aspak më pranë!
το μεσημέρι
Κοιμάται λίγα λεπτά στο γραφείο το μεσημέρι.
në mesditë
Ai fle disa minuta në zyrë në mesditë.