Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
ενθαρρύνω
Εκείνη ενθαρρύνει την λυπημένη φίλη της.
uppmuntra
Hon uppmuntrar sin ledsna vän.
προκαλώ
Κάποιοι άνθρωποι γουστάρουν τις δουλειές που τους προκαλούν.
utmana
Vissa människor gillar uppgifter som utmanar dem.
μεσολαβώ
Μεσολαβεί στη διαμάχη.
mediera
Hon medierar tvisten.