Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
ως αποτέλεσμα
Βρήκαν το φυσίγγι και ως αποτέλεσμα και τον δολοφόνο.
till följd av
De hittade patronen och till följd av det även mördaren.
πάντα
Η τεχνολογία γίνεται όλο και πιο περίπλοκη.
alltid
Tekniken blir alltmer komplicerad.
το βράδυ
Παρακολουθούν τηλεόραση το βράδυ.
på kvällen
De tittar på TV på kvällen.