Guide de conversation

fr Fruits et aliments   »   te పండ్లు మరియు ఆహారం

15 [quinze]

Fruits et aliments

Fruits et aliments

15 [పదిహేను]

15 [Padihēnu]

పండ్లు మరియు ఆహారం

[Paṇḍlu mariyu āhāraṁ]

Choisissez comment vous souhaitez voir la traduction :   
Français Telugu Son Suite
J’ai une fraise. నా --్ద----స----ాబె-్-ీ-ఉ-ది నా వ__ ఒ_ స్_____ ఉం_ న- వ-్- ఒ- స-ట-ర-బ-ర-ర- ఉ-ద- ---------------------------- నా వద్ద ఒక స్ట్రాబెర్రీ ఉంది 0
N- --dd- --a s-r----r- ---i N_ v____ o__ s________ u___ N- v-d-a o-a s-r-b-r-ī u-d- --------------------------- Nā vadda oka sṭrāberrī undi
J’ai un kiwi et un melon. న- వద్ద-ఒ- కివ--మ-ియ- -ర---జ-ప--ు-ఉ--న--ి నా వ__ ఒ_ కి_ మ__ క_____ ఉ___ న- వ-్- ఒ- క-వ- మ-ి-ు క-ు-ూ-ు-ం-ు ఉ-్-ా-ి ----------------------------------------- నా వద్ద ఒక కివీ మరియు కరుబూజుపండు ఉన్నాయి 0
N- vadd- --a kiv- m--iy- -a-----up--ḍu u-n-yi N_ v____ o__ k___ m_____ k____________ u_____ N- v-d-a o-a k-v- m-r-y- k-r-b-j-p-ṇ-u u-n-y- --------------------------------------------- Nā vadda oka kivī mariyu karubūjupaṇḍu unnāyi
J’ai une orange et un pamplemousse. నా వ--ద ఒక--ా--ం-- --ి-- -క -ం-- -నస ----ా-ి నా వ__ ఒ_ నా__ మ__ ఒ_ పం__ ప__ ఉ___ న- వ-్- ఒ- న-ర-ం-ా మ-ి-ు ఒ- ప-ప- ప-స ఉ-్-ా-ి -------------------------------------------- నా వద్ద ఒక నారింజా మరియు ఒక పంపర పనస ఉన్నాయి 0
N--------ok- nār----ā m--iy--ok--pam-------nas--unn-yi N_ v____ o__ n______ m_____ o__ p______ p_____ u_____ N- v-d-a o-a n-r-n-j- m-r-y- o-a p-m-a-a p-n-s- u-n-y- ------------------------------------------------------ Nā vadda oka nārin̄jā mariyu oka pampara panasa unnāyi
J’ai une pomme et une mangue. న----్ద-ఒ- యాప-ల--మ---- -- మామిడిప-డు -న-న--ి నా వ__ ఒ_ యా__ మ__ ఒ_ మా____ ఉ___ న- వ-్- ఒ- య-ప-ల- మ-ి-ు ఒ- మ-మ-డ-ప-డ- ఉ-్-ా-ి --------------------------------------------- నా వద్ద ఒక యాపిల్ మరియు ఒక మామిడిపండు ఉన్నాయి 0
N- vadda o-- y--il-----y----a-m--i-i--ṇḍu u---yi N_ v____ o__ y____ m_____ o__ m__________ u_____ N- v-d-a o-a y-p-l m-r-y- o-a m-m-ḍ-p-ṇ-u u-n-y- ------------------------------------------------ Nā vadda oka yāpil mariyu oka māmiḍipaṇḍu unnāyi
J’ai une banane et un ananas. నా-వద్--ఒక అ-టిప--- మర-------అ---పం-- -న----ి నా వ__ ఒ_ అ____ మ__ ఒ_ అ____ ఉ___ న- వ-్- ఒ- అ-ట-ప-డ- మ-ి-ు ఒ- అ-ా-ప-డ- ఉ-్-ా-ి --------------------------------------------- నా వద్ద ఒక అరటిపండు మరియు ఒక అనాసపండు ఉన్నాయి 0
N--------o-a--r-ṭip-ṇḍu-ma--y---ka-a--------u---n-yi N_ v____ o__ a_________ m_____ o__ a_________ u_____ N- v-d-a o-a a-a-i-a-ḍ- m-r-y- o-a a-ā-a-a-ḍ- u-n-y- ---------------------------------------------------- Nā vadda oka araṭipaṇḍu mariyu oka anāsapaṇḍu unnāyi
Je fais une salade de fruits. న-ను -- ఫ-ర--్ స-ాడ- తయ--- చేస--ు--నా-ు నే_ ఒ_ ఫ్__ స__ త__ చే_____ న-న- ఒ- ఫ-ర-ట- స-ా-్ త-ా-ు చ-స-త-న-న-న- --------------------------------------- నేను ఒక ఫ్రూట్ సలాడ్ తయారు చేస్తున్నాను 0
Nēnu o-a ph-----al-ḍ-t--āru-c-st-nnā-u N___ o__ p____ s____ t_____ c_________ N-n- o-a p-r-ṭ s-l-ḍ t-y-r- c-s-u-n-n- -------------------------------------- Nēnu oka phrūṭ salāḍ tayāru cēstunnānu
Je mange un toast. నే----ో--ట్ -- త--టు-్నా-ు నే_ టో__ ని తిం____ న-న- ట-స-ట- న- త-ం-ు-్-ా-ు -------------------------- నేను టోస్ట్ ని తింటున్నాను 0
N--- ṭōsṭ -i t-ṇṭu--ā-u N___ ṭ___ n_ t_________ N-n- ṭ-s- n- t-ṇ-u-n-n- ----------------------- Nēnu ṭōsṭ ni tiṇṭunnānu
Je mange un toast avec du beurre. న-ను -ోస్-్ -- -ెన్-తో-తి-------ను నే_ టో__ ని వె___ తిం____ న-న- ట-స-ట- న- వ-న-న-ో త-ం-ు-్-ా-ు ---------------------------------- నేను టోస్ట్ ని వెన్నతో తింటున్నాను 0
N----------- -----tō ti-ṭu---nu N___ ṭ___ n_ v______ t_________ N-n- ṭ-s- n- v-n-a-ō t-ṇ-u-n-n- ------------------------------- Nēnu ṭōsṭ ni vennatō tiṇṭunnānu
Je mange un toast avec du beurre et de la confiture. నేన- ట---ట్--ి వ-న్న---ి-ు జ--్ త---ి--ు--న-ను నే_ టో__ ని వె__ మ__ జా_ తో తిం____ న-న- ట-స-ట- న- వ-న-న మ-ి-ు జ-మ- త- త-ం-ు-్-ా-ు ---------------------------------------------- నేను టోస్ట్ ని వెన్న మరియు జామ్ తో తింటున్నాను 0
N-nu-ṭ-sṭ -----nn-----iyu --- t--tiṇ-u-n--u N___ ṭ___ n_ v____ m_____ j__ t_ t_________ N-n- ṭ-s- n- v-n-a m-r-y- j-m t- t-ṇ-u-n-n- ------------------------------------------- Nēnu ṭōsṭ ni venna mariyu jām tō tiṇṭunnānu
Je mange un sandwich. నే-ు -క-స-ండ--వి-్-ని --ం-ున---ను నే_ ఒ_ సాం_ వి_ ని తిం____ న-న- ఒ- స-ం-్ వ-చ- న- త-ం-ు-్-ా-ు --------------------------------- నేను ఒక సాండ్ విచ్ ని తింటున్నాను 0
N-n--o----ā-- --- -- -i--u-nānu N___ o__ s___ v__ n_ t_________ N-n- o-a s-ṇ- v-c n- t-ṇ-u-n-n- ------------------------------- Nēnu oka sāṇḍ vic ni tiṇṭunnānu
Je mange un sandwich à la margarine. న--- ఒ---ాం-్-విచ--న--మా---ర-న- -ో---ంటు--నా-ు నే_ ఒ_ సాం_ వి_ ని మా____ తో తిం____ న-న- ఒ- స-ం-్ వ-చ- న- మ-ర-జ-ీ-్ త- త-ం-ు-్-ా-ు ---------------------------------------------- నేను ఒక సాండ్ విచ్ ని మార్జరీన్ తో తింటున్నాను 0
Nē----k- -ā-- vi- ni-m--jar-n -----ṇṭu---nu N___ o__ s___ v__ n_ m_______ t_ t_________ N-n- o-a s-ṇ- v-c n- m-r-a-ī- t- t-ṇ-u-n-n- ------------------------------------------- Nēnu oka sāṇḍ vic ni mārjarīn tō tiṇṭunnānu
Je mange un sandwich à la margarine et aux tomates. న--ు ఒక-స-ం-- ---- -ి-మ---జ--న- -ర-యు-టొమ-టాల-ో----ట---నాను నే_ ఒ_ సాం_ వి_ ని మా____ మ__ టొ____ తిం____ న-న- ఒ- స-ం-్ వ-చ- న- మ-ర-జ-ీ-్ మ-ి-ు ట-మ-ట-ల-ో త-ం-ు-్-ా-ు ----------------------------------------------------------- నేను ఒక సాండ్ విచ్ ని మార్జరీన్ మరియు టొమాటాలతో తింటున్నాను 0
Nē-u--ka-s-ṇḍ --- -i --r-ar-n--a---u ṭ--ā-ā-a---tiṇṭ---ā-u N___ o__ s___ v__ n_ m_______ m_____ ṭ_________ t_________ N-n- o-a s-ṇ- v-c n- m-r-a-ī- m-r-y- ṭ-m-ṭ-l-t- t-ṇ-u-n-n- ---------------------------------------------------------- Nēnu oka sāṇḍ vic ni mārjarīn mariyu ṭomāṭālatō tiṇṭunnānu
Nous avons besoin de pain et de riz. మ-కు --ర--్ మ-----అన-న- కావ-లి మా_ బ్__ మ__ అ__ కా__ మ-క- బ-ర-డ- మ-ి-ు అ-్-ం క-వ-ల- ------------------------------ మాకు బ్రెడ్ మరియు అన్నం కావాలి 0
Mā-u b------riyu-an--- kāv-li M___ b___ m_____ a____ k_____ M-k- b-e- m-r-y- a-n-ṁ k-v-l- ----------------------------- Māku breḍ mariyu annaṁ kāvāli
Nous avons besoin de poissons et de steaks. మాకు --పలు--రియు ---ేక్ ---ాలి మా_ చే__ మ__ స్__ కా__ మ-క- చ-ప-ు మ-ి-ు స-ట-క- క-వ-ల- ------------------------------ మాకు చేపలు మరియు స్టేక్ కావాలి 0
Māk- ----lu---riyu s--- -āvāli M___ c_____ m_____ s___ k_____ M-k- c-p-l- m-r-y- s-ē- k-v-l- ------------------------------ Māku cēpalu mariyu sṭēk kāvāli
Nous avons besoin de pizza et de spaghetti. మ--ు-ప--్-- ------స-ప-ఘె--టీ------ి మా_ పి__ మ__ స్____ కా__ మ-క- ప-జ-జ- మ-ి-ు స-ప-ఘ-ట-ట- క-వ-ల- ----------------------------------- మాకు పిజ్జా మరియు స్పాఘెట్టీ కావాలి 0
Māku p--jā-ma-iyu ---g-eṭṭī ---ā-i M___ p____ m_____ s________ k_____ M-k- p-j-ā m-r-y- s-ā-h-ṭ-ī k-v-l- ---------------------------------- Māku pijjā mariyu spāgheṭṭī kāvāli
Avons-nous besoin d’autre chose ? మ--- ---ే---కావా-ి? మ__ ఇం__ కా___ మ-క- ఇ-క-మ- క-వ-ల-? ------------------- మనకి ఇంకేమి కావాలి? 0
Mana-- -ṅk--i kāvā-i? M_____ i_____ k______ M-n-k- i-k-m- k-v-l-? --------------------- Manaki iṅkēmi kāvāli?
Nous avons besoin de carottes et de tomates pour la soupe. స-ప--కొర-ు మ--- -్య----్ --ి---ట-మాటోల- ---ాలి సూ_ కొ__ మ__ క్___ మ__ టొ___ కా__ స-ప- క-ర-ు మ-క- క-య-ర-ట- మ-ి-ు ట-మ-ట-ల- క-వ-ల- ---------------------------------------------- సూప్ కొరకు మనకి క్యారెట్ మరియు టొమాటోలు కావాలి 0
Sū--k---k--ma--k------------i-u ------l--kāvā-i S__ k_____ m_____ k_____ m_____ ṭ_______ k_____ S-p k-r-k- m-n-k- k-ā-e- m-r-y- ṭ-m-ṭ-l- k-v-l- ----------------------------------------------- Sūp koraku manaki kyāreṭ mariyu ṭomāṭōlu kāvāli
Où est le supermarché ? స--ర్ --ర్క-ట----్క- ఉ-ద-? సూ__ మా___ ఎ___ ఉం__ స-ప-్ మ-ర-క-ట- ఎ-్-డ ఉ-ద-? -------------------------- సూపర్ మార్కెట్ ఎక్కడ ఉంది? 0
S-par----k-- -k-aḍ--undi? S____ m_____ e_____ u____ S-p-r m-r-e- e-k-ḍ- u-d-? ------------------------- Sūpar mārkeṭ ekkaḍa undi?

Médias et langue

Notre langue est également influencée par les médias. Les nouveaux médias jouent là un rôle particulièrement important. Avec les SMS, les e-mails et les chats, une nouvelle langue s'est développée. Cette langue médiatique est bien sûr différente dans chaque pays. Mais certaines caractéristiques se retrouvent dans toutes les langues médiatiques. C'est surtout la vitesse qui est très importante à nos yeux d'utilisateurs. Bien que nous écrivions, nous voulons créer une communication en direct. Cela veut dire que nous souhaitons échanger des informations le plus rapidement possible. Alors nous simulons une réelle situation de conversation. Ce faisant, notre langue a acquis un caractère oral. Les mots ou les phrases sont très souvent abrégés. Les règles de la grammaire et de la ponctuation sont presque toujours ignorées. Notre orthographe est plus libre, souvent les prépositions sont totalement absentes. Dans la langue médiatique, les sentiments sont rarement exprimés verbalement. Nous préférons utiliser ce qu'on appelle les émoticônes. Ce sont des symboles qui sont censés montrer ce que nous ressentons sur le moment. Il existe aussi des codes propres aux SMS et un jargon pour la communication sur les chats. C'est pourquoi la langue médiatique est une langue très réduite. Mais elle est utilisée à peu près de la même manière par tous les utilisateurs. Des études montrent que le niveau d'intelligence ou d'instruction ne joue aucun rôle. Ce sont particulièrement les jeunes qui aiment employer la langue médiatique. C'est pourquoi les critiques pensent que notre langue est en danger. La science voit le phénomène de façon moins pessimiste. Car les enfants savent bien faire la différence lorsqu'ils doivent écrire. Des experts croient que la langue médiatique a même des avantages. Car elle peut favoriser la compétence linguistique et la créativité des enfants. Et aujourd'hui, on écrit à nouveau davantage, non pas des lettres mais des e-mails ! Cela est réjouissant tout de même !
Le saviez-vous ?
Le géorgien est parlé par environ 4 millions de personnes. La langue géorgienne appartient à la famille des langues caucasiennes du sud. Elle s'écrit avec son propre système alphabétique, l'alphabet géorgien. Cette écriture comporte 33 lettres. Celles-ci suivent le même ordre que l'alphabet grec. L'écriture géorgienne est probablement issue de l'écriture araméenne. Les nombreuses consonnes à la suite les unes des autres sont typiques du géorgien. C'est pourquoi certains mots sont difficiles à prononcer pour les étrangers. La grammaire n'est pas non plus très simple. Elle comporte de nombreux éléments qui n'existent dans aucune autre langue. Le vocabulaire géorgien en dit long sur l'histoire du Caucase. Il compte de nombreux mots empruntés à d'autres langues. Celles-ci sont par exemple le grec, le persan, l'arabe, le russe et le turc. Mais la particularité du géorgien est sa longue tradition… Le géorgien est une des langues vivantes les plus anciennes de la terre!