Guide de conversation

fr A la banque   »   te బ్యాంక్ వద్ద

60 [soixante]

A la banque

A la banque

60 [అరవై]

60 [Aravai]

బ్యాంక్ వద్ద

[Byāṅk vadda]

Choisissez comment vous souhaitez voir la traduction :   
Français Telugu Son Suite
Je voudrais ouvrir un compte. నే----క-అ--ం-- -ె---లని అ-ుక--టున్-ాను నే_ ఒ_ అ__ తె____ అ______ న-న- ఒ- అ-ౌ-ట- త-ర-ా-న- అ-ు-ు-ట-న-న-న- -------------------------------------- నేను ఒక అకౌంట్ తెరవాలని అనుకుంటున్నాను 0
Nēnu---a --a--ṭ t---v--an- a-u----unnānu N___ o__ a_____ t_________ a____________ N-n- o-a a-a-ṇ- t-r-v-l-n- a-u-u-ṭ-n-ā-u ---------------------------------------- Nēnu oka akauṇṭ teravālani anukuṇṭunnānu
Voici mon passeport. ఇది-ోండ- -- --స- ---్ట్ ఇ___ నా పా_ పో__ ఇ-ి-ో-డ- న- ప-స- ప-ర-ట- ----------------------- ఇదిగోండి నా పాస్ పోర్ట్ 0
Idi-ō-ḍi nā-----pōrṭ I_______ n_ p__ p___ I-i-ō-ḍ- n- p-s p-r- -------------------- Idigōṇḍi nā pās pōrṭ
Et voici mon adresse. మరియు ఇ----- -ిర--ా-ా మ__ ఇ_ నా చి___ మ-ి-ు ఇ-ి న- చ-ర-న-మ- --------------------- మరియు ఇది నా చిరునామా 0
M----- -d- n---i-u-āmā M_____ i__ n_ c_______ M-r-y- i-i n- c-r-n-m- ---------------------- Mariyu idi nā cirunāmā
Je voudrais déposer de l’argent sur mon compte. న-న- -- అకౌంట్ లో-డబ్బు-ి --ా-చ-య--ని అ-ు-ు--ున-న--ు నే_ నా అ__ లో డ___ జ_ చే___ అ______ న-న- న- అ-ౌ-ట- ల- డ-్-ు-ి జ-ా చ-య-ల-ి అ-ు-ు-ట-న-న-న- ---------------------------------------------------- నేను నా అకౌంట్ లో డబ్బుని జమా చేయాలని అనుకుంటున్నాను 0
N-nu--- aka-ṇ------a--un- -a-ā--ē----n--anu-u-ṭ--n-nu N___ n_ a_____ l_ ḍ______ j___ c_______ a____________ N-n- n- a-a-ṇ- l- ḍ-b-u-i j-m- c-y-l-n- a-u-u-ṭ-n-ā-u ----------------------------------------------------- Nēnu nā akauṇṭ lō ḍabbuni jamā cēyālani anukuṇṭunnānu
Je voudrais retirer de l’argent de mon compte. నే-- ----కౌ-ట్ ను----డబ---న- తీసు-ో--లని అ-ు-ుం--న---ను నే_ నా అ__ నుం_ డ___ తీ_____ అ______ న-న- న- అ-ౌ-ట- న-ం-ి డ-్-ు-ి త-స-క-వ-ల-ి అ-ు-ు-ట-న-న-న- ------------------------------------------------------- నేను నా అకౌంట్ నుండి డబ్బుని తీసుకోవాలని అనుకుంటున్నాను 0
Nē--------a-ṇṭ-nu-ḍ- ---b-n-----u-ōv--a-i-anuk-ṇ--nnānu N___ n_ a_____ n____ ḍ______ t___________ a____________ N-n- n- a-a-ṇ- n-ṇ-i ḍ-b-u-i t-s-k-v-l-n- a-u-u-ṭ-n-ā-u ------------------------------------------------------- Nēnu nā akauṇṭ nuṇḍi ḍabbuni tīsukōvālani anukuṇṭunnānu
Je voudrais recevoir mon relevé de compte. న--ు-----ంక- స్టే-్--ం-్ --- త---క--ాలన- --ు--ం--న్---ు నే_ బ్__ స్____ ల_ తీ_____ అ______ న-న- బ-య-ం-్ స-ట-ట-మ-ం-్ ల-ు త-స-క-వ-ల-ి అ-ు-ు-ట-న-న-న- ------------------------------------------------------- నేను బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ లను తీసుకోవాలని అనుకుంటున్నాను 0
N--u-b-ā-k--ṭē---ṇṭ -an---īs--ōvāl-ni--nuk-ṇ-u----u N___ b____ s_______ l___ t___________ a____________ N-n- b-ā-k s-ē-m-ṇ- l-n- t-s-k-v-l-n- a-u-u-ṭ-n-ā-u --------------------------------------------------- Nēnu byāṅk sṭēṭmeṇṭ lanu tīsukōvālani anukuṇṭunnānu
Je voudrais toucher un chèque-voyage. నేను--్-ావ-ల-్స్ చెక్ -ి-క-య--్ --ప----త----ో---న----ుక--ట--్--ను నే_ ట్_____ చె_ ని క్__ రూ__ తీ_____ అ______ న-న- ట-ర-వ-ల-్-్ చ-క- న- క-య-ష- ర-ప-ల- త-స-క-వ-ల-ి అ-ు-ు-ట-న-న-న- ----------------------------------------------------------------- నేను ట్రావెలర్స్ చెక్ ని క్యాష్ రూపంలో తీసుకోవాలని అనుకుంటున్నాను 0
Nēnu --ā-e-----cek-n- kyā- --p--lō-tīs-----la-i -n---ṇṭu---nu N___ ṭ________ c__ n_ k___ r______ t___________ a____________ N-n- ṭ-ā-e-a-s c-k n- k-ā- r-p-n-ō t-s-k-v-l-n- a-u-u-ṭ-n-ā-u ------------------------------------------------------------- Nēnu ṭrāvelars cek ni kyāṣ rūpanlō tīsukōvālani anukuṇṭunnānu
A combien s’élève la commission ? ర---ము ఎ-త? రు__ ఎం__ ర-స-మ- ఎ-త- ----------- రుసుము ఎంత? 0
Rusu-u-en--? R_____ e____ R-s-m- e-t-? ------------ Rusumu enta?
Où dois-je signer ? న-ను----కం--క--డ --యాల-? నే_ సం__ ఎ___ చే___ న-న- స-త-ం ఎ-్-డ చ-య-ల-? ------------------------ నేను సంతకం ఎక్కడ చేయాలి? 0
N--u--an--kaṁ -k-a-- cēy---? N___ s_______ e_____ c______ N-n- s-n-a-a- e-k-ḍ- c-y-l-? ---------------------------- Nēnu santakaṁ ekkaḍa cēyāli?
J’attends un virement d’Allemagne. న--------న- నుండ- ట-----్వర్ వ--తు-ద-- ఎదు--చ-స-త-న్నా-ు నే_ జ___ నుం_ ట్____ వ____ ఎ________ న-న- జ-్-న- న-ం-ి ట-ర-ం-్-ర- వ-్-ు-ద-ి ఎ-ు-ు-ూ-్-ు-్-ా-ు -------------------------------------------------------- నేను జర్మనీ నుండి ట్రాంస్వర్ వస్తుందని ఎదురుచూస్తున్నాను 0
Nē-- ja-ma-ī -u-ḍ---rān-va- -a--u-dan- edur--ū-tu---nu N___ j______ n____ ṭ_______ v_________ e______________ N-n- j-r-a-ī n-ṇ-i ṭ-ā-s-a- v-s-u-d-n- e-u-u-ū-t-n-ā-u ------------------------------------------------------ Nēnu jarmanī nuṇḍi ṭrānsvar vastundani edurucūstunnānu
Voici mon numéro de compte. ఇ---ో--- -- -క-ం-్ న-బ-్ ఇ___ నా అ__ నం__ ఇ-ి-ో-డ- న- అ-ౌ-ట- న-బ-్ ------------------------ ఇదిగోండి నా అకౌంట్ నంబర్ 0
I-igōṇḍ- nā a-au-ṭ--amb-r I_______ n_ a_____ n_____ I-i-ō-ḍ- n- a-a-ṇ- n-m-a- ------------------------- Idigōṇḍi nā akauṇṭ nambar
Est-ce que l’argent est disponible ? డ---ు---్చ-ందా? డ__ వ____ డ-్-ు వ-్-ి-ద-? --------------- డబ్బు వచ్చిందా? 0
Ḍa-----ac-----? Ḍ____ v________ Ḍ-b-u v-c-i-d-? --------------- Ḍabbu vaccindā?
Je voudrais changer cette somme. నేను-డబ్బ---ి--ార్-ాల-- అ-ుకు-ట-న-నా-ు నే_ డ__ ని మా____ అ______ న-న- డ-్-ు న- మ-ర-చ-ల-ి అ-ు-ు-ట-న-న-న- -------------------------------------- నేను డబ్బు ని మార్చాలని అనుకుంటున్నాను 0
N--u -ab---n-----c--a---a-ukuṇ-u---nu N___ ḍ____ n_ m________ a____________ N-n- ḍ-b-u n- m-r-ā-a-i a-u-u-ṭ-n-ā-u ------------------------------------- Nēnu ḍabbu ni mārcālani anukuṇṭunnānu
J’ai besoin de dollars américains. న--- య-.-స---డా--్---క--ా-ి నా_ యూ_________ కా__ న-క- య-.-స-.-డ-ల-్-ు క-వ-ల- --------------------------- నాకు యూ.ఎస్.-డాలర్లు కావాలి 0
N--u yū-Es--Ḍā-ar-- kāv-li N___ y_____________ k_____ N-k- y-.-s---ā-a-l- k-v-l- -------------------------- Nāku yū.Es.-Ḍālarlu kāvāli
Donnez-moi des petites coupures, s’il vous plaît. దయ--స- న--ు -ిల-ల---వ-వ-ల--? ద___ నా_ చి___ ఇ______ ద-చ-స- న-క- చ-ల-ల- ఇ-్-గ-ర-? ---------------------------- దయచేసి నాకు చిల్లర ఇవ్వగలరా? 0
D-yacēsi -āk- --ll--a ----ga-a-ā? D_______ n___ c______ i__________ D-y-c-s- n-k- c-l-a-a i-v-g-l-r-? --------------------------------- Dayacēsi nāku cillara ivvagalarā?
Y a-t-il ici un distributeur automatique de billets ? ఇక్-డ----క-ై-- --య--- ---ింట--/--.--.ఎమ్ --దా? ఇ___ ఎ____ క్__ పా__ / ఏ_____ ఉం__ ఇ-్-డ ఎ-్-డ-న- క-య-ష- ప-య-ం-్ / ఏ-ట-.-మ- ఉ-ద-? ---------------------------------------------- ఇక్కడ ఎక్కడైనా క్యాష్ పాయింట్ / ఏ.టీ.ఎమ్ ఉందా? 0
I-k-ḍ--ek-a-ai-ā---āṣ--ā-iṇ-- ē-Ṭ------n-ā? I_____ e________ k___ p______ ē______ u____ I-k-ḍ- e-k-ḍ-i-ā k-ā- p-y-ṇ-/ ē-Ṭ-.-m u-d-? ------------------------------------------- Ikkaḍa ekkaḍainā kyāṣ pāyiṇṭ/ ē.Ṭī.Em undā?
Quel montant est-il possible de retirer ? ఒ-్కస-రిగా--ంత--బ-బు-ి త----్--? ఒ_____ ఎం_ డ___ తీ_____ ఒ-్-స-ర-గ- ఎ-త డ-్-ు-ి త-య-చ-చ-? -------------------------------- ఒక్కసారిగా ఎంత డబ్బుని తీయవచ్చు? 0
Okk-s--ig--e--- -abbun--tī--vac--? O_________ e___ ḍ______ t_________ O-k-s-r-g- e-t- ḍ-b-u-i t-y-v-c-u- ---------------------------------- Okkasārigā enta ḍabbuni tīyavaccu?
Quelles sont les cartes de crédit qu’on peut utiliser ? ఏఏ క---డ-ట---ార్-్-లన----డవచ్చ-? ఏ_ క్___ కా__ ల_ వా_____ ఏ- క-ర-డ-ట- క-ర-డ- ల-ు వ-డ-చ-చ-? -------------------------------- ఏఏ క్రెడిట్ కార్డ్ లను వాడవచ్చు? 0
Ē'ē -r-ḍi- ---ḍ-l--u v-ḍa-ac--? Ē__ k_____ k___ l___ v_________ Ē-ē k-e-i- k-r- l-n- v-ḍ-v-c-u- ------------------------------- Ē'ē kreḍiṭ kārḍ lanu vāḍavaccu?

Existe-t-il une grammaire universelle ?

Lorsque nous apprenons une langue, nous apprenons aussi sa grammaire. Cela a lieu automatiquement chez les enfants qui apprennent leur langue maternelle. Ils ne remarquent pas que leur cerveau apprend de nombreuses règles différentes. Ils apprennent quand même dès le début leur langue maternelle correctement. Comme il existe de nombreuses langues, il existe aussi de nombreuses grammaires. Mais existe-t-il aussi une grammaire universelle ? Cette question occupe la science depuis longtemps. De nouvelles études pourraient apporter une réponse. Car les neurobiologistes ont fait une découverte intéressante. Ils ont fait apprendre des règles de grammaire à des personnes tests. Il s'agissait d'élèves apprenant une langue étrangère. Ils apprenaient le japonais ou l'italien. La moitié des règles de grammaire étaient inventées. Mais les personnes tests ne le savaient pas. Après l'apprentissage, on a présenté des phrases aux élèves. Les personnes tests devaient juger de l'exactitude des phrases. Pendant qu'ils effectuaient les exercices, leurs cerveaux étaient analysés. C'est-à-dire que les chercheurs mesuraient l'activité du cerveau. Ainsi, ils pouvaient contrôler la réaction du cerveau face aux phrases. Et il semble que notre cerveau reconnaisse les grammaires ! Lors du traitement de la langue, certaines zones du cerveau sont actives. L'aire de Broca en fait partie. Elle se trouve dans l'hémisphère gauche du cerveau. Lorsque les élèves traitaient les vraies règles, elle était très active. Pour les règles inventées, l'activité baissait nettement. Il se pourrait donc que les règles de grammaire aient toutes la même base. Elles suivraient toutes les mêmes principes. Et ces principes seraient innés...