Guide de conversation

fr Génitif   »   hy Genitive

99 [quatre-vingt-dix-neuf]

Génitif

Génitif

99 [իննսունինը]

99 [innsuniny]

Genitive

[serrakan holov]

Choisissez comment vous souhaitez voir la traduction :   
Français Arménien Son Suite
le chat de mon amie իմ---կե---հ-ւ-կատո-ն իմ ընկերուհու կատուն ի- ը-կ-ր-ւ-ո- կ-տ-ւ- -------------------- իմ ընկերուհու կատուն 0
i- -------- ka-un im ynkeruhu katun i- y-k-r-h- k-t-n ----------------- im ynkeruhu katun
le chien de mon ami ի- ---ե--- -ո-նը իմ ընկերոջ շունը ի- ը-կ-ր-ջ շ-ւ-ը ---------------- իմ ընկերոջ շունը 0
i---n--roj -h-ny im ynkeroj shuny i- y-k-r-j s-u-y ---------------- im ynkeroj shuny
les jouets de mes enfants իմ եր-խան--ի-խ-ղալ--ն-րը իմ երեխաների խաղալիքները ի- ե-ե-ա-ե-ի խ-ղ-լ-ք-ե-ը ------------------------ իմ երեխաների խաղալիքները 0
im---r---a-eri kha--a-i-’n--y im yerekhaneri khaghalik’nery i- y-r-k-a-e-i k-a-h-l-k-n-r- ----------------------------- im yerekhaneri khaghalik’nery
C’est le manteau de mon collègue. Սա -- --խ-տակ-ի վեր-ր-ուն-է: Սա իմ աշխատակցի վերարկուն է: Ս- ի- ա-խ-տ-կ-ի վ-ր-ր-ո-ն է- ---------------------------- Սա իմ աշխատակցի վերարկուն է: 0
Sa -m --h-ha-----’i ---a---- e Sa im ashkhatakts’i verarkun e S- i- a-h-h-t-k-s-i v-r-r-u- e ------------------------------ Sa im ashkhatakts’i verarkun e
C’est la voiture de ma collègue. Սա -մ ա-խատ--ց--հ---մե----- -: Սա իմ աշխատակցուհու մեքենան է: Ս- ի- ա-խ-տ-կ-ո-հ-ւ մ-ք-ն-ն է- ------------------------------ Սա իմ աշխատակցուհու մեքենան է: 0
Sa -m -s--h---k---u-u --k-y-n-n-e Sa im ashkhatakts’uhu mek’yenan e S- i- a-h-h-t-k-s-u-u m-k-y-n-n e --------------------------------- Sa im ashkhatakts’uhu mek’yenan e
C’est le travail de mes collègues. Ս--իմ աշ-ատ-կ-ո--ո---շ-ատանքն է: Սա իմ աշխատակցուհու աշխատանքն է: Ս- ի- ա-խ-տ-կ-ո-հ-ւ ա-խ-տ-ն-ն է- -------------------------------- Սա իմ աշխատակցուհու աշխատանքն է: 0
Sa--m-a--k---a-t-’-h- --h-hat---’--e Sa im ashkhatakts’uhu ashkhatank’n e S- i- a-h-h-t-k-s-u-u a-h-h-t-n-’- e ------------------------------------ Sa im ashkhatakts’uhu ashkhatank’n e
Le bouton de la chemise est parti. Վ-րնա---ի-ի-կոճ----պ-կված է: Վերնաշապիկի կոճակը պոկված է: Վ-ր-ա-ա-ի-ի կ-ճ-կ- պ-կ-ա- է- ---------------------------- Վերնաշապիկի կոճակը պոկված է: 0
Ve-------i---k-c-a-y--o---ts e Vernashapiki kochaky pokvats e V-r-a-h-p-k- k-c-a-y p-k-a-s e ------------------------------ Vernashapiki kochaky pokvats e
La clef du garage n’est pas là. Ա-տ--նակ- բ---լի- ---ել է: Ավտոտնակի բանալին կորել է: Ա-տ-տ-ա-ի բ-ն-լ-ն կ-ր-լ է- -------------------------- Ավտոտնակի բանալին կորել է: 0
A--o--a-- banal-n-----l e Avtotnaki banalin korel e A-t-t-a-i b-n-l-n k-r-l e ------------------------- Avtotnaki banalin korel e
L’ordinateur du chef est cassé. Դ-րե------համ-կ-րգի-- փ-ա-----: Դիրեկտորի համակարգիչը փչացել է: Դ-ր-կ-ո-ի հ-մ-կ-ր-ի-ը փ-ա-ե- է- ------------------------------- Դիրեկտորի համակարգիչը փչացել է: 0
Dir-k-or- h--a-ar----’y p’-h-a-s---l-e Direktori hamakargich’y p’ch’ats’yel e D-r-k-o-i h-m-k-r-i-h-y p-c-’-t-’-e- e -------------------------------------- Direktori hamakargich’y p’ch’ats’yel e
Qui sont les parents de la jeune fille ? Ա-----ծ-ո---ր-------ր-ե-: Աղջկա ծնողները ովքե՞ր են: Ա-ջ-ա ծ-ո-ն-ր- ո-ք-՞- ե-: ------------------------- Աղջկա ծնողները ովքե՞ր են: 0
Aghjk----noghnery ov-’y------n Aghjka tsnoghnery ovk’ye՞r yen A-h-k- t-n-g-n-r- o-k-y-՞- y-n ------------------------------ Aghjka tsnoghnery ovk’ye՞r yen
Comment est-ce que j’arrive à la maison de ses parents ? Ի՞-չ--ս կ-րող--մ---ր--ն--ն--- --ւն--ն-լ: Ի՞նչպես կարող եմ ձեր ծնողների տուն գնալ: Ի-ն-պ-ս կ-ր-ղ ե- ձ-ր ծ-ո-ն-ր- տ-ւ- գ-ա-: ---------------------------------------- Ի՞նչպես կարող եմ ձեր ծնողների տուն գնալ: 0
I---h’-e--kar-g--yem -z-- -s---h---i-tu---nal I՞nch’pes karogh yem dzer tsnoghneri tun gnal I-n-h-p-s k-r-g- y-m d-e- t-n-g-n-r- t-n g-a- --------------------------------------------- I՞nch’pes karogh yem dzer tsnoghneri tun gnal
La maison est située au bout de la rue. Տ--նը գ--վ-ւմ---փո---- --րջ--մ: Տունը գտնվում է փողոցի վերջում: Տ-ւ-ը գ-ն-ո-մ է փ-ղ-ց- վ-ր-ո-մ- ------------------------------- Տունը գտնվում է փողոցի վերջում: 0
Tuny gtnvum---p’----o-s---v----m Tuny gtnvum e p’voghots’i verjum T-n- g-n-u- e p-v-g-o-s-i v-r-u- -------------------------------- Tuny gtnvum e p’voghots’i verjum
Comment s’appelle la capitale de la Suisse ? Ի՞ն--ե--է կ---ո-մ--վե--րի--- մայրա--ղաքը: Ի՞նչպես է կոչվում Շվեցարիայի մայրաքաղաքը: Ի-ն-պ-ս է կ-չ-ո-մ Շ-ե-ա-ի-յ- մ-յ-ա-ա-ա-ը- ----------------------------------------- Ի՞նչպես է կոչվում Շվեցարիայի մայրաքաղաքը: 0
I՞-ch’--s-e -och-vu------t---r-a----a-----a-h-k-y I՞nch’pes e koch’vum Shvets’ariayi mayrak’aghak’y I-n-h-p-s e k-c-’-u- S-v-t-’-r-a-i m-y-a-’-g-a-’- ------------------------------------------------- I՞nch’pes e koch’vum Shvets’ariayi mayrak’aghak’y
Quel est le titre de ce livre ? Ի-ն-պես-է--ր-ի վերն----ը: Ի՞նչպես է գրքի վերնագիրը: Ի-ն-պ-ս է գ-ք- վ-ր-ա-ի-ը- ------------------------- Ի՞նչպես է գրքի վերնագիրը: 0
I--c---es-- -r-’i ve-nag-ry I՞nch’pes e grk’i vernagiry I-n-h-p-s e g-k-i v-r-a-i-y --------------------------- I՞nch’pes e grk’i vernagiry
Comment s’appellent les enfants des voisins ? Ի՞--պ-ս-են -------ե-ի ե-ե-ա--րի -ն-ւննե--: Ի՞նչպես են հարևանների երեխաների անունները: Ի-ն-պ-ս ե- հ-ր-ա-ն-ր- ե-ե-ա-ե-ի ա-ո-ն-ե-ը- ------------------------------------------ Ի՞նչպես են հարևանների երեխաների անունները: 0
I՞nc-’pe- yen ha--van---- -e-------r- a-u--e-y I՞nch’pes yen harevanneri yerekhaneri anunnery I-n-h-p-s y-n h-r-v-n-e-i y-r-k-a-e-i a-u-n-r- ---------------------------------------------- I՞nch’pes yen harevanneri yerekhaneri anunnery
A quelle date sont les vacances des enfants ? Ե՞-բ են-եր---ն--ի-դ--ո---ան ա-ձակու-դ--ր-: Ե՞րբ են երեխաների դպրոցական արձակուրդները: Ե-ր- ե- ե-ե-ա-ե-ի դ-ր-ց-կ-ն ա-ձ-կ-ւ-դ-ե-ը- ------------------------------------------ Ե՞րբ են երեխաների դպրոցական արձակուրդները: 0
Y-՞r--yen-y---kh----i-dpro-s’ak-n ---za----n-ry Ye՞rb yen yerekhaneri dprots’akan ardzakurdnery Y-՞-b y-n y-r-k-a-e-i d-r-t-’-k-n a-d-a-u-d-e-y ----------------------------------------------- Ye՞rb yen yerekhaneri dprots’akan ardzakurdnery
Quelles sont les heures de consultation du médecin ? Ե--բ -ն-բժ--ի -ա-մ-ն-ժամ-ր-: Ե՞րբ են բժշկի բացման ժամերը: Ե-ր- ե- բ-շ-ի բ-ց-ա- ժ-մ-ր-: ---------------------------- Ե՞րբ են բժշկի բացման ժամերը: 0
Ye-rb ----b-h---i-ba--’man zh--ery Ye՞rb yen bzhshki bats’man zhamery Y-՞-b y-n b-h-h-i b-t-’-a- z-a-e-y ---------------------------------- Ye՞rb yen bzhshki bats’man zhamery
Quelles sont les heures d’ouverture du musée ? Ե՞-բ--- թա--ա--նի բ-ցմ-- ժամ--ը: Ե՞րբ են թանգարանի բացման ժամերը: Ե-ր- ե- թ-ն-ա-ա-ի բ-ց-ա- ժ-մ-ր-: -------------------------------- Ե՞րբ են թանգարանի բացման ժամերը: 0
Y-՞---ye- --an--r--i-b------n --a-e-y Ye՞rb yen t’angarani bats’man zhamery Y-՞-b y-n t-a-g-r-n- b-t-’-a- z-a-e-y ------------------------------------- Ye՞rb yen t’angarani bats’man zhamery

Meilleure concentration = meilleur apprentissage

Lors de l'apprentissage, nous devons nous concentrer. Toute notre attention doit se focaliser sur une chose. La capacité à se concentrer n'est pas innée. Nous devons d'abord apprendre à nous concentrer. En général, c'est à l'école maternelle ou primaire que nous apprenons à nous concentrer. A l'âge de six ans, les enfants peuvent se concentrer environ 15 minutes. Les jeunes de 14 ans travaillent en étant concentré deux fois plus longtemps. La phase de concentration de l'adulte dure environ 45 minutes. Passé une certaine durée, la concentration diminue. Les apprenants perdent alors l'intérêt qu'il porte au contenu. Il se peut aussi qu'ils soient fatigués ou stressés. Cela rend l'apprentissage plus difficile. La mémoire ne peut plus retenir correctement le contenu. Mais on peut aussi améliorer sa concentration. Ce qui est très important, c'est d'abord d'avoir dormi suffisamment longtemps avant l'apprentissage. Lorsqu'on est fatigué, on ne peut se concentrer que sur un court laps de temps. Notre cerveau fait des erreurs lorsque nous sommes fatigués. Nos émotions influent elles aussi sur notre concentration. Pour apprendre efficacement, on devrait se trouver dans un état émotionnel neutre. Trop d'émotions positives ou négatives empêchent un apprentissage fructueux. Evidemment, on ne peut pas toujours contrôler ses émotions. Mais on peut tenter de les ignorer pendant l'apprentissage. Pour être concentré, il faut être motivé. Lors de l'apprentissage, on doit toujours avoir un objectif en vue. Ce n'est qu'à cette condition que notre cerveau est prêt à se concentrer. Un environnement calme est également important pour une bonne concentration. Et on devrait toujours boire beaucoup d'eau lors de l'apprentissage, cela maintient éveillé… Celui qui tient compte de tout cela restera sûrement concentré longtemps !