Frasario

it Al centro commerciale   »   pa ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ

52 [cinquantadue]

Al centro commerciale

Al centro commerciale

52 [ਬਵੰਜਾ]

52 [Bavajā]

ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ

[ḍipāraṭamaiṇṭa saṭōra vica]

Scegli come vuoi vedere la traduzione:   
Italiano Punjabi Suono di più
Andiamo in un centro commerciale? ਕੀ-ਅ--- ਡ-ਪ-ਰਟਮੈ-ਟ ਸਟ-ਰ -- -ਕਦੇ -ਾਂ? ਕੀ ਅ_ ਡਿ_____ ਸ__ ਜਾ ਸ__ ਹਾਂ_ ਕ- ਅ-ੀ- ਡ-ਪ-ਰ-ਮ-ਂ- ਸ-ੋ- ਜ- ਸ-ਦ- ਹ-ਂ- ------------------------------------ ਕੀ ਅਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਟੋਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? 0
kī a-----ip-ra-ama--ṭa-s---r---ā-----d---āṁ? k_ a___ ḍ_____________ s_____ j_ s_____ h___ k- a-ī- ḍ-p-r-ṭ-m-i-ṭ- s-ṭ-r- j- s-k-d- h-ṁ- -------------------------------------------- kī asīṁ ḍipāraṭamaiṇṭa saṭōra jā sakadē hāṁ?
Devo fare spese. ਮੈਂ--ੁ- ਖਰ--ਣ----। ਮੈਂ ਕੁ_ ਖ___ ਹੈ_ ਮ-ਂ ਕ-ਝ ਖ-ੀ-ਣ- ਹ-। ------------------ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ। 0
M-i---u--a-k-a-īd--ā ha-. M___ k____ k________ h___ M-i- k-j-a k-a-ī-a-ā h-i- ------------------------- Maiṁ kujha kharīdaṇā hai.
Voglio fare molti acquisti. ਮੈ- ਬਹ---ਖਰੀਦਦ-ਰੀ--ਰਨੀ--ੈ। ਮੈਂ ਬ__ ਖ____ ਕ__ ਹੈ_ ਮ-ਂ ਬ-ੁ- ਖ-ੀ-ਦ-ਰ- ਕ-ਨ- ਹ-। -------------------------- ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। 0
Maiṁ--a---a---a--d-d-r--ka--nī-ha-. M___ b_____ k__________ k_____ h___ M-i- b-h-t- k-a-ī-a-ā-ī k-r-n- h-i- ----------------------------------- Maiṁ bahuta kharīdadārī karanī hai.
Dove sono gli articoli da ufficio? ਦਫ-ਰ ਨਾ- -ੰਬ-ਧਿ--ਸ-ਾ- -ਿਥ--ਹ-। ਦ___ ਨਾ_ ਸੰ___ ਸ__ ਕਿ_ ਹੈ_ ਦ-ਤ- ਨ-ਲ ਸ-ਬ-ਧ-ਤ ਸ-ਾ- ਕ-ਥ- ਹ-। ------------------------------ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮਾਨ ਕਿਥੇ ਹੈ। 0
Da-h--ar--nā---s-b-d-ita -a-āna---i. D________ n___ s________ s_____ h___ D-p-a-a-a n-l- s-b-d-i-a s-m-n- h-i- ------------------------------------ Daphatara nāla sabadhita samāna hai.
Ho bisogno di buste e carta da lettere. ਮੈਨੂ----ਫ-ਫੇ -ਤ--ਕ-ਗ-----ੀਦ--ਹਨ। ਮੈ_ ਲਿ__ ਅ_ ਕਾ__ ਚਾ__ ਹ__ ਮ-ਨ-ੰ ਲ-ਫ-ਫ- ਅ-ੇ ਕ-ਗ- ਚ-ਹ-ਦ- ਹ-। -------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਲਿਫਾਫੇ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 0
Ma-----iph-ph- ----k--a---cāhīd- hana. M____ l_______ a__ k_____ c_____ h____ M-i-ū l-p-ā-h- a-ē k-g-z- c-h-d- h-n-. -------------------------------------- Mainū liphāphē atē kāgaza cāhīdē hana.
Ho bisogno di penne e pennarelli. ਮੈ----ਕ----ਤ----ਰਕਰ--ਾ-ੀ-ਾ -ੈ। ਮੈ_ ਕ__ ਅ_ ਮਾ___ ਚਾ__ ਹੈ_ ਮ-ਨ-ੰ ਕ-ਮ ਅ-ੇ ਮ-ਰ-ਰ ਚ-ਹ-ਦ- ਹ-। ------------------------------ ਮੈਨੂੰ ਕਲਮ ਅਤੇ ਮਾਰਕਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 0
Ma-n- --l------- ---a------ā-ī---ha-. M____ k_____ a__ m_______ c_____ h___ M-i-ū k-l-m- a-ē m-r-k-r- c-h-d- h-i- ------------------------------------- Mainū kalama atē mārakara cāhīdā hai.
Dove sono i mobili? ਫਰ-ੀ---ਵਿ--ਗ----ਥੇ --? ਫ____ ਵਿ__ ਕਿੱ_ ਹੈ_ ਫ-ਨ-ਚ- ਵ-ਭ-ਗ ਕ-ੱ-ੇ ਹ-? ---------------------- ਫਰਨੀਚਰ ਵਿਭਾਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? 0
P-ar--ī---a -ibhā-a -i--- ha-? P__________ v______ k____ h___ P-a-a-ī-a-a v-b-ā-a k-t-ē h-i- ------------------------------ Pharanīcara vibhāga kithē hai?
Ho bisogno di un armadio e di un comò. ਮੈ------- ------ -ਤ---ੱ---ਰਾਜ -ਾ---ਚਾ-ੀਦ---ੈ। ਮੈ_ ਇੱ_ ਅ___ ਅ_ ਇੱ_ ਦ__ ਖਾ_ ਚਾ__ ਹੈ_ ਮ-ਨ-ੰ ਇ-ਕ ਅ-ਮ-ਰ- ਅ-ੇ ਇ-ਕ ਦ-ਾ- ਖ-ਨ- ਚ-ਹ-ਦ- ਹ-। --------------------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਰਾਜ ਖਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 0
M-i-ū -k--ala---ī --ē -ka ḍr-i---a cāhīdā----. M____ i__ a______ a__ i__ ḍ_______ c_____ h___ M-i-ū i-a a-a-ā-ī a-ē i-a ḍ-a-s-r- c-h-d- h-i- ---------------------------------------------- Mainū ika alamārī atē ika ḍraisara cāhīdā hai.
Ho bisogno di una scrivania e di uno scaffale. ਮੈਨੂ --- ਡ-ਸ- -ਤ- --ਕ --ਲਫ ਚਾ-ੀ-- ਹ-। ਮੈ_ ਇੱ_ ਡੈ__ ਅ_ ਇੱ_ ਸ਼ੈ__ ਚਾ__ ਹੈ_ ਮ-ਨ- ਇ-ਕ ਡ-ਸ- ਅ-ੇ ਇ-ਕ ਸ਼-ਲ- ਚ-ਹ-ਦ- ਹ-। ------------------------------------- ਮੈਨੂ ਇੱਕ ਡੈਸਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 0
M---ū-i-a -ais--a--t- ika--ail--h--c-hī-ā----. M____ i__ ḍ______ a__ i__ ś_______ c_____ h___ M-i-ū i-a ḍ-i-a-a a-ē i-a ś-i-a-h- c-h-d- h-i- ---------------------------------------------- Mainū ika ḍaisaka atē ika śailapha cāhīdā hai.
Dove sono i giocattoli? ਖਿ-ੌਣੇ-----ੇ --? ਖਿ__ ਕਿੱ_ ਹ__ ਖ-ਲ-ਣ- ਕ-ੱ-ੇ ਹ-? ---------------- ਖਿਲੌਣੇ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? 0
K-ila-ṇē-k---- -a--? K_______ k____ h____ K-i-a-ṇ- k-t-ē h-n-? -------------------- Khilauṇē kithē hana?
Ho bisogno di una bambola e un orsacchiotto. ਮ-ਨ-ੰ ------ੱ-ੀ ਅਤ----ਕ ਟੈੱਡੀ---ਹ--- -ੈ। ਮੈ_ ਇੱ_ ਗੁੱ_ ਅ_ ਇੱ_ ਟੈੱ_ ਚਾ__ ਹੈ_ ਮ-ਨ-ੰ ਇ-ਕ ਗ-ੱ-ੀ ਅ-ੇ ਇ-ਕ ਟ-ੱ-ੀ ਚ-ਹ-ਦ- ਹ-। ---------------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁੱਡੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੈੱਡੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 0
M---ū -ka-g-ḍ--at- --------ī-cā--d- h-i. M____ i__ g___ a__ i__ ṭ____ c_____ h___ M-i-ū i-a g-ḍ- a-ē i-a ṭ-i-ī c-h-d- h-i- ---------------------------------------- Mainū ika guḍī atē ika ṭaiḍī cāhīdā hai.
Ho bisogno di un pallone e degli scacchi. ਮ-ਨ-ੰ -ੁੱਟਬਾਲ ਅਤ---ਤਰ-ਜ -ਾ-ੀਦਾ --। ਮੈ_ ਫੁੱ___ ਅ_ ਸ਼___ ਚਾ__ ਹੈ_ ਮ-ਨ-ੰ ਫ-ੱ-ਬ-ਲ ਅ-ੇ ਸ਼-ਰ-ਜ ਚ-ਹ-ਦ- ਹ-। ---------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਤਰੰਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 0
Mainū ----ab--a---ē-ś-t-raj-----īd--hai. M____ p________ a__ ś_______ c_____ h___ M-i-ū p-u-a-ā-a a-ē ś-t-r-j- c-h-d- h-i- ---------------------------------------- Mainū phuṭabāla atē śataraja cāhīdā hai.
Dov’è sono gli attrezzi? / Dove sono gli utensili? ਔ--ਰ --------? ਔ__ ਕਿੱ_ ਹ__ ਔ-ਾ- ਕ-ੱ-ੇ ਹ-? -------------- ਔਜ਼ਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? 0
A-zā-a-k---ē-h-na? A_____ k____ h____ A-z-r- k-t-ē h-n-? ------------------ Auzāra kithē hana?
Ho bisogno di un martello e di pinze. ਮ---- -ੱਕ ---ੜ- --ੇ --ਮ-ਾ -ਾਹੀਦ---ੈ। ਮੈ_ ਇੱ_ ਹ__ ਅ_ ਚਿ__ ਚਾ__ ਹੈ_ ਮ-ਨ-ੰ ਇ-ਕ ਹ-ੌ-ਾ ਅ-ੇ ਚ-ਮ-ਾ ਚ-ਹ-ਦ- ਹ-। ------------------------------------ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹਥੌੜਾ ਅਤੇ ਚਿਮਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 0
Main--ik- -athauṛ--atē--i---- --hī-- h-i. M____ i__ h_______ a__ c_____ c_____ h___ M-i-ū i-a h-t-a-ṛ- a-ē c-m-ṭ- c-h-d- h-i- ----------------------------------------- Mainū ika hathauṛā atē cimaṭā cāhīdā hai.
Ho bisogno di un trapano e di un cacciavite. ਮ---ੰ-ਇੱਕ---ਰ--- -ਤੇ-ਪੇ--ਸ -----ਾ -ੈ। ਮੈ_ ਇੱ_ ਡ੍__ ਅ_ ਪੇ___ ਚਾ__ ਹੈ_ ਮ-ਨ-ੰ ਇ-ਕ ਡ-ਰ-ੱ- ਅ-ੇ ਪ-ਚ-ਸ ਚ-ਹ-ਦ- ਹ-। ------------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਡ੍ਰਿੱਲ ਅਤੇ ਪੇਚਕਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 0
Mai-ū--ka ḍ--l--a---pēc-kas------d- ---. M____ i__ ḍ____ a__ p_______ c_____ h___ M-i-ū i-a ḍ-i-a a-ē p-c-k-s- c-h-d- h-i- ---------------------------------------- Mainū ika ḍrila atē pēcakasa cāhīdā hai.
Dov’è la gioielleria? ਗਹਿ--ਆਂ -- --ਭ-ਗ ---ਥ--ਹ-? ਗ___ ਦਾ ਵਿ__ ਕਿੱ_ ਹੈ_ ਗ-ਿ-ਿ-ਂ ਦ- ਵ-ਭ-ਗ ਕ-ੱ-ੇ ਹ-? -------------------------- ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? 0
Gah-ṇi-āṁ -ā--ib--g--k---ē h--? G________ d_ v______ k____ h___ G-h-ṇ-'-ṁ d- v-b-ā-a k-t-ē h-i- ------------------------------- Gahiṇi'āṁ dā vibhāga kithē hai?
Ho bisogno di una collana e di un braccialetto. ਮ-ਨ-- ਇੱਕ-ਮ-ਲਾ-ਅ-ੇ -ੱ---ੰਗਣ--ਾਹੀਦ- --। ਮੈ_ ਇੱ_ ਮਾ_ ਅ_ ਇੱ_ ਕੰ__ ਚਾ__ ਹੈ_ ਮ-ਨ-ੰ ਇ-ਕ ਮ-ਲ- ਅ-ੇ ਇ-ਕ ਕ-ਗ- ਚ-ਹ-ਦ- ਹ-। -------------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੰਗਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 0
M-i---ika-m--ā at--i-- kag-ṇa-cāhīdā hai. M____ i__ m___ a__ i__ k_____ c_____ h___ M-i-ū i-a m-l- a-ē i-a k-g-ṇ- c-h-d- h-i- ----------------------------------------- Mainū ika mālā atē ika kagaṇa cāhīdā hai.
Ho bisogno di un anello e di orecchini. ਮੈ-ੂੰ--ੱ--ਅੰ-ੂਠ--ਅ----ੁ----ਚ-ਹ-ਦ--ਹ-। ਮੈ_ ਇੱ_ ਅੰ__ ਅ_ ਝੁ__ ਚਾ__ ਹ__ ਮ-ਨ-ੰ ਇ-ਕ ਅ-ਗ-ਠ- ਅ-ੇ ਝ-ਮ-ੇ ਚ-ਹ-ਦ- ਹ-। ------------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਗੂਠੀ ਅਤੇ ਝੁਮਕੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 0
Ma-nū --- agūṭ-- a-ē -hum----c-hīd- h---. M____ i__ a_____ a__ j______ c_____ h____ M-i-ū i-a a-ū-h- a-ē j-u-a-ē c-h-d- h-n-. ----------------------------------------- Mainū ika agūṭhī atē jhumakē cāhīdē hana.

Le donne hanno più talento degli uomini per la comunicazione!

Le donne e gli uomini hanno lo stesso quoziente d’intelligenza. Eppure, le loro abilità sono diverse. Gli uomini hanno maggiore attitudine al pensiero tridimensionale e sarebbero più in grado di svolgere i problemi matematici. Le donne sarebbero dotate di una migliore capacità di memorizzazione ed avrebbero maggiore attitudine per le lingue straniere. Inoltre, farebbero meno errori ortografici e grammaticali, disporrebbero di un vocabolario più vasto e sarebbero in grado di leggere più fluidamente. Nei test di lingua, totalizzerebbero risultati migliori. L’origine di questa attitudine linguistica sarebbe nel cervello, la cui struttura è diversa negli uomini e nelle donne. La parte sinistra del cervello è responsabile della nostra capacità di parlare e di imparare la lingua. Le donne utilizzerebbero sia l’emisfero destro che sinistro e l’interscambio fra i due sarebbe migliore. Il cervello della donna è più attivo nell’elaborazione efficiente delle informazioni linguistiche. Non sono chiare le cause del diverso funzionamento degli emisferi e solo la biologia potrebbe fornire una spiegazione al riguardo. I geni maschili e femminili influirebbero sullo sviluppo cerebrale e gli ormoni determinerebbero chi siamo. Altri studiosi ritengono che l’educazione che riceviamo influisce sullo sviluppo mentale. Le bambine parlerebbero e leggerebbero di più, mentre i bambini sarebbero più a contatto con giocattoli più tecnici. Un’altra spiegazione è che il mondo in cui viviamo influenzerebbe il nostro sviluppo mentale. Certo è che, in ogni parte del mondo, si riscontrano le dovute differenze e ogni cultura prevede un’educazione diversa dei bambini.                        
Lo sapevate?
Il vietnamita fa parte delle lingue Mon-Khmer. E' la lingua madre di oltre 80 milioni di persone. Non è imparentata con il cinese, anche se la gran parte dei vocaboli vietnamiti deriva proprio da questa lingua. Ciò dipende dal fatto che il Vietnam ha subito, per ben 1000 anni, la dominazione cinese. Nell'epoca del colonialismo, il francese ha avuto un influsso notevole sull'evoluzione linguistica. Il vietnamita è una lingua tonale. Ciò significa che l'intensità della sillaba ne determina il significato. La pronuncia errata può modificare completamente il significato di una frase o renderlo insensato. Nel complesso, il vietnamita ha sei toni diversi. Nella forma scritta, usa l'alfabeto latino. In passato, si utilizzava il sistema di scrittura cinese. Poiché il vietnamita è una lingua isolante, le parole non sono soggette a flessione. La ricerca non si è ancora interessata molto al vietnamita … Imparatelo, ne vale davvero la pena!