Fraseboek

Verlede tyd 3   »   Vergangenheit 3

83 [drie en tagtig]

Verlede tyd 3

Verlede tyd 3

83 [dreiundachtzig]

+

Vergangenheit 3

Jy kan op elke spasie klik om die teks te sien of:   

Afrikaans Duits Speel Meer
bel te---------n telefonieren 0 +
Ek het gebel. Ic- h--- t----------. Ich habe telefoniert. 0 +
Ek was die heel tyd op die telefoon. Ic- h--- d-- g---- Z--- t----------. Ich habe die ganze Zeit telefoniert. 0 +
     
vra fr---n fragen 0 +
Ek het gevra. Ic- h--- g------. Ich habe gefragt. 0 +
Ek het altyd gevra. Ic- h--- i---- g------. Ich habe immer gefragt. 0 +
     
vertel er-----n erzählen 0 +
Ek het vertel. Ic- h--- e------. Ich habe erzählt. 0 +
Ek het die hele storie vertel. Ic- h--- d-- g---- G--------- e------. Ich habe die ganze Geschichte erzählt. 0 +
     
leer le---n lernen 0 +
Ek het geleer. Ic- h--- g------. Ich habe gelernt. 0 +
Ek het die hele aand geleer. Ic- h--- d-- g----- A---- g------. Ich habe den ganzen Abend gelernt. 0 +
     
werk ar-----n arbeiten 0 +
Ek het gewerk. Ic- h--- g---------. Ich habe gearbeitet. 0 +
Ek het die hele dag gewerk. Ic- h--- d-- g----- T-- g---------. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet. 0 +
     
eet es--n essen 0 +
Ek het geëet. Ic- h--- g-------. Ich habe gegessen. 0 +
Ek het die hele maaltyd opgeëet. Ic- h--- d-- g---- E---- g-------. Ich habe das ganze Essen gegessen. 0 +
     

Die geskiedenis van taalkunde

Tale het mense nog altyd gefassineer. Daarom het taalkunde ’n baie lang geskiedenis. Taalkunde is ’n sistematiese ondersoek van taal. Mense het duisende jare gelede al oor taal nagedink. So het verskillende kulture verskillende stelsels ontwikkel. Gevolglik het daar verskillende beskrywings van taal ontstaan. Die hedendaagse taalkunde is meer op ou teorieë as enigiets anders gegrond. Veral in Griekeland het baie tradisies tot stand gekom. Die oudste bekende werk oor tale kom egter uit Indië. Dis 3 000 jaar gelede deur die grammatikus Sakatajana geskryf. In antieke tye het filosowe soos Plato hulle met tale besig gehou. Later het Romeinse skrywers hul teorieë verder ontwikkel. In die agtste eeu het die Arabiere ook hul eie tradisies ontwikkel. Hul werk het toe reeds noukeurige beskrywings van die Arabiese taal bevat. In die moderne tyd wou mense veral navors waar taal vandaan kom. Geleerdes het veral in die geskiedenis van taal belanggestel. In die 18de eeu het mense tale met mekaar begin vergelyk. Hulle wou verstaan hoe tale ontwikkel. Later het hulle op tale as ’n stelsel gekonsentreer. Die fokuspunt was die vraag hoe tale werk. Deesdae is daar ’n groot aantal denkrigtings in taalkunde. Sedert die 50’s het baie nuwe dissiplines ontwikkel. Hulle is deels sterk deur ander wetenskappe beïnvloed. Voorbeelde is psigolinguistiek en interkulturele kommunikasie. Die nuutste rigtings in taalwetenskap is uiters gespesialiseerd. Een voorbeeld is feministiese taalkunde. Die geskiedenis van taalkunde loop dus verder… Solank daar tale is, sal mense daaroor nadink!