Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
ίσως
Ίσως θέλει να ζήσει σε ένα διαφορετικό κράτος.
potser
Potser ella vol viure en un altre país.
πολύ
Διαβάζω πολύ πράγματι.
molt
Llegeixo molt de fet.
μόνο
Υπάρχει μόνο ένας άντρας καθισμένος στον πάγκο.
només
Només hi ha un home assegut al banc.