Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
ελέγχω
Ελέγχει ποιος ζει εκεί.
проверува
Тој проверува кој живее таму.
παίρνω
Μπορώ να σου παίρνω μια ενδιαφέρουσα δουλειά.
добива
Јас можам да ти добијам интересна работа.
ελπίζω
Πολλοί ελπίζουν για ένα καλύτερο μέλλον στην Ευρώπη.
се надева
Многумина се надеваат на подобра иднина во Европа.