کتاب لغت

‫در فرودگاه‬   »   Ĉe la flughaveno

‫35 [سی و پنج]‬

‫در فرودگاه‬

‫در فرودگاه‬

35 [tridek kvin]

+

Ĉe la flughaveno

برای دیدن متن می‌توانید بر روی هر جای خالی کلیک کنید یا:   

فارسی اسپرانتو بازی بیشتر
‫من می‌خواهم یک پرواز به آتن رزرو کنم.‬ Mi ŝatus rezervi flugon al Ateno. Mi ŝatus rezervi flugon al Ateno. 1 +
‫این یک پرواز مستقیم است؟‬ Ĉu tio estas rekta flugo? Ĉu tio estas rekta flugo? 1 +
‫لطفاً یک صندلی کنار پنجره برای غیر سیگاری ها.‬ Senfuman, apudfenestran sidlokon, mi petas. Senfuman, apudfenestran sidlokon, mi petas. 1 +
     
‫من می‌خواهم بلیط رزروم را تأیید کنم.‬ Mi ŝatus konfirmi mian rezervon. Mi ŝatus konfirmi mian rezervon. 1 +
‫من می‌خواهم بلیط رزروم را کنسل کنم.‬ Mi ŝatus nuligi mian rezervon. Mi ŝatus nuligi mian rezervon. 1 +
‫می‌خواهم تاریخ و ساعت بلیطم را تغییر دهم.‬ Mi ŝatus modifi mian rezervon. Mi ŝatus modifi mian rezervon. 1 +
     
‫پرواز بعدی به رم چه زمانی است؟‬ Kiam forveturos la sekvanta aviadilo al Romo? Kiam forveturos la sekvanta aviadilo al Romo? 1 +
‫آیا ‫دو جای (صندلی) دیگر خالی است؟‬ Ĉu restas du liberaj sidlokoj? Ĉu restas du liberaj sidlokoj? 1 +
‫نه، ما فقط یک جای خالی داریم.‬ Ne, restas al ni nur unu libera sidloko. Ne, restas al ni nur unu libera sidloko. 1 +
     
‫کی فرود می‌آییم؟‬ Kiam ni alteriĝos? Kiam ni alteriĝos? 1 +
‫کی به مقصد می‌رسیم؟‬ Kiam ni tie estos? Kiam ni tie estos? 1 +
‫کی اتوبوس به مرکز شهر می‌رود؟‬ Kiam buso forveturos al la urbocentro? Kiam buso forveturos al la urbocentro? 1 +
     
‫این چمدان شماست؟‬ Ĉu tio estas via valizo? Ĉu tio estas via valizo? 1 +
‫این کیف شماست؟‬ Ĉu tio estas via sako? Ĉu tio estas via sako? 1 +
‫این وسایل (سفر) شماست؟‬ Ĉu tio estas via pakaĵaro? Ĉu tio estas via pakaĵaro? 1 +
     
‫چه مقدار بار می‌توانم با خود بیاورم؟‬ Kiom da pakaĵoj mi povas kunporti? Kiom da pakaĵoj mi povas kunporti? 1 +
‫بیست کیلو‬ Dudek kilogramojn. Dudek kilogramojn. 1 +
‫چی، فقط بیست کیلو؟‬ Kion? Ĉu nur dudek kilogramojn? Kion? Ĉu nur dudek kilogramojn? 1 +
     

‫آموزش مغز را تغییر می دهد‬

‫کسانی که ورزش می کنند، اغلب بدن خود را می سازند.‬ ‫امّا بدیهی است که ورزش مغز هم ممکن است.‬ ‫این بدان معناست که برای آموختن یک زبان تنها استعداد کافی نیست.‬ ‫تمرین منظم هم به همان اندازه مهم است.‬ ‫زیرا تمرین مسلما می تواند ساختارها را در مغز تحت تاثیر قرار دهد.‬ ‫البته، استعداد ویژه در زبان معمولا ارثی است.‬ ‫در عین حال، تمرین زیاد می تواند ساختار خاصی از مغز را تغییر دهد.‬ ‫ظرفیت مرکز گویائی را افزایش می دهد.‬ ‫سلول های عصبی افرادی که زیاد تمرین می کنند نیز تغییر می یابد.‬ ‫مدتها اعتقاد بر این بود که مغز تغییر ناپذیر است.‬ ‫این باور وجود داشت: که اگر چیزی را در کودکی فرا نگیریم، هرگز آن را یاد نمیگیریم.‬ ‫امّا، محقّقان مغز، به یک نتیجه کاملا متفاوت رسیده اند.‬ ‫آنها توانسته اند نشان دهند که مغز ما در تمام عمر سریع العمل باقی می ماند.‬ ‫می توان گفت که مغز مانند یک ماهیچه عمل می کند.‬ ‫بنابراین می تواند به رشد خود تا سن پیری ادامه دهد.‬ ‫هرچه که وارد مغز می شود پردازش می شود.‬ ‫اما زمانی که مغز ورزیده باشد اطلاعات وارد شده را بسیار بهتر پردازش می کند.‬ ‫بدین معنی که، سریع تر و کارآمدتر کار می کند.‬ ‫این اصل در مورد همه مردم اعم از پیر و جوان به یک اندازه صادق است.‬ ‫اما اجباری نیست که شخص برای این منظور به مطالعه بپردازد.‬ ‫خواندن نیز تمرین بسیار خوبی است.‬ ‫متن های دشوار به ویژه مرکز گویائی ما را تحریک می کنند.‬ ‫بدین معنی که واژگان ما بزرگتر می شود.‬ ‫علاوه بر این، احساس ما نسبت به زبان بهبود می یابد.‬ ‫آنچه جالب است این است که نه تنها مرکز گویائی زبان زبان را پردازش می کند.‬ ‫منطقه ای که مهارت های حرکتی را کنترل می کند نیز محتوای را پردازش می کند.‬ ‫بنابراین تحریک هر چه بیشتر مغز تا حد ممکن اهمیت دارد.‬ ‫پس: بدن و مغز خود را ورزش دهید!‬