کتاب لغت

‫در فرودگاه‬   »   ‫בשדה התעופה‬

‫35 [سی و پنج]‬

‫در فرودگاه‬

‫در فرودگاه‬

‫35 [שלושים וחמש]‬

35 [shloshim w\'xamesh]

+

‫בשדה התעופה‬

[bissdeh hate'ufah]

برای دیدن متن می‌توانید بر روی هر جای خالی کلیک کنید یا:   

فارسی عبری بازی بیشتر
‫من می‌خواهم یک پرواز به آتن رزرو کنم.‬ ‫אני רוצה להזמין מקום בטיסה לאתונה.‬ ‫אני רוצה להזמין מקום בטיסה לאתונה.‬ 1
an- r-----/r----- l------- m---- b------ l-------. ani rotseh/rotsah l'hazmin maqom batisah l'atunah.
+
‫این یک پرواز مستقیم است؟‬ ‫האם זו טיסה ישירה?‬ ‫האם זו טיסה ישירה?‬ 1
ha--- z- t---- y-------? ha'im zo tisah y'shirah?
+
‫لطفاً یک صندلی کنار پنجره برای غیر سیگاری ها.‬ ‫אני רוצה מקום ליד החלון, לא מעשנים.‬ ‫אני רוצה מקום ליד החלון, לא מעשנים.‬ 1
aa-- r-----/r----- m---- l--- h------- l- m--------. aani rotseh/rotsah maqom liad haxalon, lo me'ashnim.
+
     
‫من می‌خواهم بلیط رزروم را تأیید کنم.‬ ‫אני רוצה לאשר את ההזמנה.‬ ‫אני רוצה לאשר את ההזמנה.‬ 1
aa-- r-----/r----- l------ e- h---------. aani rotseh/rotsah l'asher et hahazmanah.
+
‫من می‌خواهم بلیط رزروم را کنسل کنم.‬ ‫אני רוצה לבטל את ההזמנה.‬ ‫אני רוצה לבטל את ההזמנה.‬ 1
aa-- r-----/r----- l------ e- h---------. aani rotseh/rotsah l'vatel et hahazmanah.
+
‫می‌خواهم تاریخ و ساعت بلیطم را تغییر دهم.‬ ‫אני רוצה לשנות את ההזמנה.‬ ‫אני רוצה לשנות את ההזמנה.‬ 1
aa-- r-----/r----- l------- e- h---------. aani rotseh/rotsah l'shanot et hahazmanah.
+
     
‫پرواز بعدی به رم چه زمانی است؟‬ ‫מתי יוצאת הטיסה הבאה לרומא?‬ ‫מתי יוצאת הטיסה הבאה לרומא?‬ 1
ma--- y------ h------ h------ l-----? matay yotse't hatisah haba'ah l'roma?
+
‫آیا ‫دو جای (صندلی) دیگر خالی است؟‬ ‫יש עוד שני מקומות פנויים?‬ ‫יש עוד שני מקומות פנויים?‬ 1
ye-- o- s---- m------ p----? yesh od shney m'qomot pnuim?
+
‫نه، ما فقط یک جای خالی داریم.‬ ‫לא, יש רק עוד מקום פנוי אחד.‬ ‫לא, יש רק עוד מקום פנוי אחד.‬ 1
lo- y--- r-- o- m---- p---- e---. lo, yesh raq od maqom panuy exad.
+
     
‫کی فرود می‌آییم؟‬ ‫באיזו שעה ננחת?‬ ‫באיזו שעה ננחת?‬ 1
b'---- s----- n-----? b'eyzo sha'ah ninxat?
+
‫کی به مقصد می‌رسیم؟‬ ‫באיזו שעה נגיע?‬ ‫באיזו שעה נגיע?‬ 1
b'---- s----- n----? b'eyzo sha'ah nagia?
+
‫کی اتوبوس به مرکز شهر می‌رود؟‬ ‫באיזו שעה יש אוטובוס למרכז העיר?‬ ‫באיזו שעה יש אוטובוס למרכז העיר?‬ 1
b'---- s----- y--- o----- l------- h----? b'eyzo sha'ah yesh otobus l'merkaz ha'ir?
+
     
‫این چمدان شماست؟‬ ‫האם זו המזוודה שלך?‬ ‫האם זו המזוודה שלך?‬ 1
ha--- z-/z- h--------- s------/s------? ha'im zo/zu hamizwadah shelkha/shelakh?
+
‫این کیف شماست؟‬ ‫האם זה התיק שלך?‬ ‫האם זה התיק שלך?‬ 1
ha--- z-- h---- s------/s------? ha'im zeh hatiq shelkha/shelakh?
+
‫این وسایل (سفر) شماست؟‬ ‫האם זה המטען שלך?‬ ‫האם זה המטען שלך?‬ 1
ha--- z-- h------- s------/s------? ha'im zeh hamit'an shelkha/shelakh?
+
     
‫چه مقدار بار می‌توانم با خود بیاورم؟‬ ‫כמה מזוודות מותר לי לקחת?‬ ‫כמה מזוודות מותר לי לקחת?‬ 1
ka--- m------- m---- l- l------? kamah mizwadot mutar li laqaxat?
+
‫بیست کیلو‬ ‫עשרים קילו.‬ ‫עשרים קילו.‬ 1
es---- q---. essrim qilo.
+
‫چی، فقط بیست کیلو؟‬ ‫באמת, רק עשרים קילו?‬ ‫באמת, רק עשרים קילו?‬ 1
b'----- r-- e----- q---? b'emet, raq essrim qilo?
+
     

‫آموزش مغز را تغییر می دهد‬

‫کسانی که ورزش می کنند، اغلب بدن خود را می سازند.‬ ‫امّا بدیهی است که ورزش مغز هم ممکن است.‬ ‫این بدان معناست که برای آموختن یک زبان تنها استعداد کافی نیست.‬ ‫تمرین منظم هم به همان اندازه مهم است.‬ ‫زیرا تمرین مسلما می تواند ساختارها را در مغز تحت تاثیر قرار دهد.‬ ‫البته، استعداد ویژه در زبان معمولا ارثی است.‬ ‫در عین حال، تمرین زیاد می تواند ساختار خاصی از مغز را تغییر دهد.‬ ‫ظرفیت مرکز گویائی را افزایش می دهد.‬ ‫سلول های عصبی افرادی که زیاد تمرین می کنند نیز تغییر می یابد.‬ ‫مدتها اعتقاد بر این بود که مغز تغییر ناپذیر است.‬ ‫این باور وجود داشت: که اگر چیزی را در کودکی فرا نگیریم، هرگز آن را یاد نمیگیریم.‬ ‫امّا، محقّقان مغز، به یک نتیجه کاملا متفاوت رسیده اند.‬ ‫آنها توانسته اند نشان دهند که مغز ما در تمام عمر سریع العمل باقی می ماند.‬ ‫می توان گفت که مغز مانند یک ماهیچه عمل می کند.‬ ‫بنابراین می تواند به رشد خود تا سن پیری ادامه دهد.‬ ‫هرچه که وارد مغز می شود پردازش می شود.‬ ‫اما زمانی که مغز ورزیده باشد اطلاعات وارد شده را بسیار بهتر پردازش می کند.‬ ‫بدین معنی که، سریع تر و کارآمدتر کار می کند.‬ ‫این اصل در مورد همه مردم اعم از پیر و جوان به یک اندازه صادق است.‬ ‫اما اجباری نیست که شخص برای این منظور به مطالعه بپردازد.‬ ‫خواندن نیز تمرین بسیار خوبی است.‬ ‫متن های دشوار به ویژه مرکز گویائی ما را تحریک می کنند.‬ ‫بدین معنی که واژگان ما بزرگتر می شود.‬ ‫علاوه بر این، احساس ما نسبت به زبان بهبود می یابد.‬ ‫آنچه جالب است این است که نه تنها مرکز گویائی زبان زبان را پردازش می کند.‬ ‫منطقه ای که مهارت های حرکتی را کنترل می کند نیز محتوای را پردازش می کند.‬ ‫بنابراین تحریک هر چه بیشتر مغز تا حد ممکن اهمیت دارد.‬ ‫پس: بدن و مغز خود را ورزش دهید!‬