адыгабзэ » румыныбз   ХьакIэщым – Къэсыныр


27 [тiокiырэ блырэ]

ХьакIэщым – Къэсыныр

-

27 [douăzeci şi şapte]

În hotel – sosirea

27 [тIокIырэ блырэ]

ХьакIэщым – Къэсыныр

-

27 [douăzeci şi şapte]

În hotel – sosirea

Click to see the text:   
адыгабзэromână
Унэ нэкI шъуиIа? Av--- o c----- l-----?
Сэ унэ къызыфязгъэгъэнэгъагъ. Am r------- o c-----.
Сэ слъэкъуацIэ Мюллер. Nu---- m-- e--- M-----.
   
Сэ зы нэбгырэм пае унэ сыфай. Am n----- d- o c----- s-----.
Сэ нэбгыритIумэ апае унэ сыфай. Am n----- d- o c----- d----.
Мы унэм зы чэщ щипхыным тхьапш тефэрэр? Câ- c---- c----- p- n-----?
   
Сэ гъэпскIыпIэ хэтэу унэ сыфай. Vr--- o c----- c- c---.
Сэ душ хэтэу унэ сыфай. Vr--- o c----- c- d--.
Унэм сеплъымэ хъущта? Po- s- v-- c-----?
   
Мыщ гараж щыIа? Ex---- a--- u- g----?
Мыщ сейф щыIа? Ex---- a--- u- s---?
Мыщ факс щыIа? Ex---- a--- u- f--?
   
Дэгъу, унэр сэштэ. Bi--- i-- c-----.
IункIыбзэхэр мары. Ai-- e--- c----.
Мыр сибагаж. Ai-- e--- b------ m--.
   
Сыхьатыр тхьапшым пчэдыжьышхэ арагъэшIыра? La c- o-- s- s------- m---- d----?
Сыхьатыр тхьапшым щэджэгъуашхэ арагъэшIыра? La c- o-- s- s------- p------?
Сыхьатыр тхьапшым пчыхьэшъхьашхэ арагъэшIыра? La c- o-- s- s------- c---?