адыгабзэ » румыныбз   Хэгъэгухэр ыкIи бзэхэр


5 [тфы]

Хэгъэгухэр ыкIи бзэхэр

-

5 [cinci]

Ţări şi limbi

5 [тфы]

Хэгъэгухэр ыкIи бзэхэр

-

5 [cinci]

Ţări şi limbi

Click to see the text:   
адыгабзэromână
Джон Лондон щыщ. Jo-- e--- d-- L-----.
Лондон Инджылызым щыI. Lo---- e--- î- M---- B-------.
Ар (хъулъфыгъ) инджылызыбзэкIэ мэгущыIэ. El v------- e------.
   
Марие Мадрид щыщ. Ma--- e--- d-- M-----.
Мадрид Испанием щыI. Ma---- e--- î- S-----.
Ар (бзылъфыгъ) испаныбзэкIэ мэгущыIэ. Ea v------- s-------.
   
Пётррэ Мартэрэ Берлин щыщых. Pe--- ş- M----- s--- d-- B-----.
Берлин Германием щыI. Be---- e--- î- G-------.
ШъуитIо нэмыцыбзэкIэ шъогущыIа? Am----- v------ g------?
   
Лондон къэлэ шъхьаI. Lo---- e--- o c-------.
Мадриди Берлини ахэри къэлэ шъхьаIэх. Şi M----- ş- B----- s--- c-------.
КъэлэшъхьаIэхэр иных ыкIи бырсырых. Ca-------- s--- m--- ş- z---------.
   
Франциер Европэм щыI. Fr---- s- a--- î- E-----.
Мысыр Африкэм щыI. Eg--- s- a--- î- A-----.
Япониер Азием щыI. Ja----- s- a--- î- A---.
   
Канадэр Темыр Америкэм щыI. Ca---- s- a--- î- A------ d- N---.
Панамэр Гупчэ Америкэм щыI. Pa---- s- a--- î- A------ C-------.
Бразилиер Къыблэ Америкэм щыI. Br------ s- a--- î- A------ d- S--.